fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ulgi na nowe miejsca pracy i inwestycje

Mały i średni przedsiębiorca zabiegający o pomoc na inwestycje będzie musiał utrzymać nowe miejsca pracy przez trzy lata
Do uzgodnień międzyresortowych trafił projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc regionalną.Chodzi o pomoc w spłacie zobowiązań na podstawie ordynacji podatkowej. Przewiduje się możliwość odroczenia terminu zapłaty podatku lub jego rozłożenie na raty. Dotyczyłoby to też zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę. Inną formą pomocy może być umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.O pomoc regionalną mogą się ubiegać u organów podatkowych i celnych mali i średni przedsiębiorcy. Także ci, których firma (mała) jest przedsiębiorstwem nowo powstałym, tzn. od dnia jej zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym lub dnia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej minęło mniej niż pięć lat.Rządowe rozporządzenie przewiduje pomoc na nowe inwestycje (w tym koszty wynagrodzenia dla zatrudnionych w nowo utworzon...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA