fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wierzytelności: Kto odpowiada za długi spółki dzielonej

www.sxc.hu
Podział spółki nie powinien prowadzić ani do pogorszenia sytuacji wierzycieli, ani też pozwalać na uniknięcie spłaty jej zobowiązań.
Art. 546 Kodeksu spółek handlowych stanowi, że „Za zobowiązania przypisane w planie podziału spółce przejmującej lub spółce nowo zawiązanej pozostałe spółki, na które został przeniesiony majątek spółki dzielonej, odpowiadają solidarnie przez trzy lata od dnia ogłoszenia o podziale. Odpowiedzialność ta jest ograniczona do wartości aktywów netto przyznanych każdej spółce w planie podziału". Zgodnie więc z regulacją kodeksową, zobowiązania spółek przypisane są w planie ich podziału.Plan podziału zakłada przeniesienie majątku spółki dzielonej na spółkę przejmującą lub spółkę nowo zawiązaną. Podział obejmuje zarówno aktywa, jak i pasywa spółki. Jeżeli plan podziału przypisywać będzie jednej z wymienionych spółek zobowiązania, to spółka taka nie będzie ponosić  odpowiedzialności samodzielnie. Według przytoczonego przepisu istnieje bowiem odpowiedzialność solidarna spółek – dzielonej i nowo powstałych. Ratio legis tego rozwiązania po...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA