fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zawieszenie wstępne tylko do czasu ustąpienia przyczyny

Zagadnienie wstępne, uzasadniające zawieszenie postępowania, występuje tylko wówczas, gdy załatwienie sprawy uzależnione jest od decyzji innego organu. Procedurę można podjąć, gdy rozstrzygnięcie to będzie ostateczne.
Burmistrz zawiesił postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, tj. sieci wodociągowej do czasu uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Do tego organu wpłynęło bowiem pismo, w którym wskazano, że przyłącze wody już funkcjonuje i powstało bez wymaganej prawem decyzji lokalizacyjnej. Nadzór budowlany wydał decyzję o umorzeniu postępowania, ponieważ inwestor cofnął wniosek. Kiedy burmistrz będzie mógł podjąć zawieszone postępowanie? – pyta czytelnik.Zawieszenie postępowania administracyjnego można utrzymywać tylko do czasu ustąpienia przyczyny zawieszenia. Kodeks postępowania administracyjnego nie precyzuje kiedy, w przypadku zawieszenia postępowania administracyjnego z uwagi na zaistnienie zagadnienia wstępnego, powinno być ono wszczęte. W orzecznictwie wskazuje się, że podjęcie zawieszonego postępowania powinno mieć miejsce, gdy rozstrzygnięcie, stanowiące zagadnie...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA