fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Dodatkowe opłaty za wodociąg i kanalizację są zakazane

Gminy nie mogą pobierać opłat za budowę sieci od osób, które chcą mieć wodociąg. Od tego są bowiem opłaty adiacenckie.
Tak wynika z wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie podkrakowskiej gminy Zielonki [b](sygn. XVII Ama 49/07)[/b]. W latach 2002 – 2006 pobrała ona od 242 osób, które chciały się przyłączyć do sieci wodociągowej, po 2,6 tys. zł na rozbudowę infrastruktury technicznej (razem było to 635, 8 tys. zł).Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, że nastąpiło naruszenie art. 8 ust. 1 [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=180241]starej ustawy antymonopolowej (DzU z 2005 r. nr 244, poz. 2080 ze zm.)[/mail], bo opłata taka nie była w ogóle przewidziana. Doszło zatem do nadużycia pozycji dominującej na rynku lokalnym. UOKiK podkreślał, że [b]zainteresowany nie może finansować budowy i rozbudowy sieci wodociągowej, lecz musi tylko na własny koszt zbudować przyłącze. [/b]Gmina nie miała więc podstaw prawnych, aby pobierać opłaty za podłączenie do sieci. Jeśli chciała odzyskać przynajmniej część nakładów, miała d...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA