fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Nieruchomości: Scalanie gruntów będzie łatwiejsze

Starosta może z urzędu rozpocząć prace scaleniowe gruntów rolnych podzielonych na skutek inwestycji publicznych.
Fotorzepa, Jak Jakub Ostałowski
Starosta może z urzędu rozpocząć prace scaleniowe gruntów rolnych podzielonych na skutek inwestycji publicznych.
Od dziś obowiązuje nowelizacja ustawy o scalaniu i wymianie gruntów. Ma ona na celu usprawnienie procedur naprawiania sytuacji, gdy w związku z realizacją inwestycji publicznych pole zostało podzielone  na kilka mniejszych i są problemy z  jego uprawą lub z dojazdem do niego.
– Dotychczas brakowało przepisów, które pozwoliłyby przeprowadzić prace scaleniowe gruntów rolnych po przedsięwzięciach innych niż budowa autostrad, takich jak szybkie koleje, lotniska – tłumaczy Józef Racki, poseł i współautor tej zmiany.
Nowe przepisy przewidują więc, że  nie tylko na wniosek samego rolnika, ale także z inicjatywy samorządów oraz inwestorów starosta będzie  mógł podjąć prace scaleniowe.  Chodzi o przypadki, w których planowane przedsięwzięcie znacznie ma pogorszyć warunki korzystania z nieruchomości.
– Podobne uregulowania już od dawna są przewidziane dla autostrad, chociaż bardzo rzadko się je wykorzystuje  – tłumaczy poseł Józef Racki.
Nowe przepisy obciążają także podmioty prowadzące inwestycje celu publicznego częścią  kosztów  przeprowadzenia prac scaleniowych i zagospodarowania poscaleniowego.  Stwarzają też możliwość współfinansowana tego rodzaju prac ze środków unijnych, a konkretnie z Europejskiego Funduszu Rolnego  na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Ponadto do scalania będą mogły być wykorzystywane grunty znajdujące się w zasobach Agencji Nieruchomości Rolnych. Nowe przepisy dopuszczają również możliwość zmiany granic nieruchomości zabudowanych bez zgody dotychczasowego właściciela.  Pod warunkiem jednak, że zmiana nie pogorszy dostępu do nieruchomości.
Od zgody uczestnika scalenia będzie natomiast uzależnione wydzielenie  na jego rzecz gruntów zabudowanych. Jednocześnie zostaną zachowane dotychczasowe przesłanki takiego wydzielenia. Chodzi o: obowiązek uzyskania zgody dotychczasowego właściciela, który dokona rozbiórki lub przeniesie zabudowania w oznaczonym terminie, albo od wyrażenia przez niego zgody na dokonanie rozliczeń wartości zabudowań.
Od dzisiaj to wojewoda, a nie, jak do tej pory, samorządowe kolegium odwoławcze będzie organem odwoławczym od decyzji zatwierdzających projekty scaleniowe.
Zdaniem ustawodawcy ta zmiana jest bardzo korzystna dla rolników. Wojewoda posiada bowiem wyspecjalizowane służby, mogą one więc wprowadzić w projekcie scalenia niezbędne zmiany merytoryczne, o które wnioskują  przede wszystkim rolnicy składający odwołania.
Do tej pory samorządowe kolegium odwoławcze sprawdzało tylko, czy decyzja zatwierdzająca projekt scaleniowy jest zgodna z prawem czy nie. Jeżeli dopatrzyło się uchybień prawnych, uchylało decyzję  i na tym jego rola się kończyła. Prowadziło to w praktyce do wielu konfliktów na tym tle.
podstawa prawna: nowelizacja ustawy z 30 sierpnia 2013 r. o scalaniu DzU z 1 października, poz. 1157
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA