fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Można odliczyć wydatki na leczenie

Niepełnosprawni oraz osoby, które ich utrzymują, mają prawo odliczyć wydatki na rehabilitację oraz na rzeczy ułatwiające wykonywanie codziennych czynności
Inwestycje wykazujemy w części B załącznika PIT/O, potem przenosimy do zeznania rocznego.
Wydatki odliczamy od dochodu. Z ulgi nie skorzystają tylko przedsiębiorcy płacący podatek liniowy oraz kartę podatkową. Katalog wydatków objętych odliczeniem jest spory (patrz ramka). Najczęściej są to inwestycje w przystosowanie mieszkania (np. łazienki), sprzęt (np. wózek inwalidzki), a także leczenie i rekonwalescencję. Ale do każdego wydatku trzeba podejść indywidualnie.
Przede wszystkim musimy ustalić, czy zakupy służą rehabilitacji danej osoby i są związane z jej schorzeniem – mówi dr Adam Bartosiewicz, współautor komentarza do ustawy o PIT. – Mówiąc inaczej, między nabytym sprzętem a rodzajem niepełnosprawności musi być ścisły związek. Przykładowo, bieżnia stacjonarna może być niezbędna w rehabilitacji mięśniowej, niekoniecznie jednak przyda się w leczeniu wzroku. Ale urząd powinien zaakceptować np. odliczenie komputera dla niepełnosprawnego dziecka, które ma indywidualny tryb edukacji i z jej programu wynika, że musi się nauczyć informatyki. Nauka jest bowiem formą rehabilitacji. Ulga jest dla osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów. Wydatki na rehabilitację odliczą bowiem także ci, którzy utrzymują osoby niepełnosprawne (współmałżonka, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbów, rodziców, rodzeństwo, rodziców współmałżonka, ojczyma, macochę, zięciów i synowe). Ale dochody osób znajdujących się pod ich opieką nie mogą przekroczyć w ciągu roku 9120 zł. Kiedy można skorzystać z ulgi? Gdy osoba, której dotyczy wydatek, posiada: > orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub > decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, lub > orzeczenie o niepełnosprawności (dotyczy także osób, które nie ukończyły 16. roku życia). Większość wydatków odliczymy w całości. Niektóre są jednak limitowane. Z opłat na przewodnika, psa i samochód skonsumujemy tylko 2280 zł. Limit jest też na leki. Odliczymy tylko różnicę między poniesionymi w danym miesiącu wydatkami a kwotą 100 zł. Jeśli więc rodzic utrzymujący niepełnosprawnego syna kupił w grudniu medykamenty przepisane przez lekarza za 200 zł, to może pomniejszyć swój dochód o 100 zł. W ramach ulgi można pomniejszyć dochód o wydatki na: - adaptację i wyposażenie mieszkań oraz domów, przystosowanie samochodów oraz zakup i naprawę indywidualnego sprzętu niezbędnego w rehabilitacji oraz ułatwiającego wykonywanie czynności życiowych, a także zakup pomocy szkoleniowych, - pobyt na turnusach rehabilitacyjnych, leczenie w uzdrowiskach, zabiegi, wyjazdy dzieci na kolonie i obozy, - przewodników dla niewidomych (także na specjalnie wyszkolonego psa przewodnika) oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu, opiekę pielęgniarską oraz pomoc tłumacza migowego, - leki, jeżeli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna je stosować, - przewóz na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne (także wydatki na używanie samochodu osobowego), przejazdy związane z pobytem w zakładach leczniczych, na koloniach i obozach. Katalog wydatków rehabilitacyjnych premiowanych ulgą znajdziemy w art. 26 ust. 7a ustawy o PIT. masz pytanie, wyślij e-mail do autora: p.wojtasik@rp.pl
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA