fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Mundurowi

Policja da pracę oficerom łącznikowym na Białorusi, we Francji, Holandii i Niemczech

Kandydat na oficera łącznikowego musi przejść test językowy i rozmowę kwalifikacyjną, mieć 10 letni staż pracy i dobry stan zdrowia.
Fotorzepa, Roman Bosiacki Roman Bosiacki
Komenda Główna Policji poszukuje kandydatów na stanowisko oficerów łącznikowych., którzy stacjonowali by na Białorusi, we Francji, Holandii i Niemczech.
O stanowisko oficera łącznikowego mogą ubiegać się oficerowie Policji z korpusu starszych oficerów. Ponadto musi biegle posługiwać się językiem angielskim lub innym oficjalnym językiem uznawanym przez Interpol na poziomie B2. Kandydaci na stanowisko na Białorusi mają biegle w mowie i piśmie posługiwać się językiem rosyjskim, odpowiednio we Francji językiem francuskim,  w Holandii angielskim, a w Niemczech niemieckim. Zainteresowany ofertą pracy na oficera łącznikowego musi legitymować się 10-letnim stażem pracy oraz doświadczeniem zawodowym, związanym ze zwalczaniem przestępczości i współpracą międzynarodową w Policji. Poza stan zdrowia zainteresowanych pracą za granicą powinien być dobry. Dodatkowym  kryterium jest pełnienie zagranicznej służby chociażby w ramach misji pokojowej.
Do dnia 23 sierpnia 2013 r. kandydaci mogą składać raporty do Komendanta Głównego Policji, za pośrednictwem Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.
Kwalifikacja zainteresowanych rozpocznie się 3 wrześnie br. i będzie trwać 2 dni. Kandydaci wezmą udział w teście językowym odpowiednim dla miejsca wybranego stanowiska. Pozytywny wynik egzaminu z języka umożliwi im kwalifikację przystąpienia do rozmowy kwalifikacyjnej. Podczas rozmowy sprawdzona zostanie wymagana wiedza merytoryczna w zakresie współpracy międzynarodowej oraz zdolności językowe.
Informacji dla zainteresowanych udzielają pracujący w Wydziale ds. Kontyngentów Policyjnych i Oficerów Łącznikowych Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.
Dokładny opis funkcji oficera łącznikowego na stronie internetowej policji.
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA