fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

W sądzie i urzędzie

Minister określi standardowe wzory pism w procedurach administracyjnych

Ministerstwa przygotują wzory prawie 70 wniosków, np. o wydanie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej czy pozwolenia na handel alkoholem.
Ministerstwo Gospodarki przedstawiło projekt ustawy o standaryzacji niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych. Zakłada on przyznanie wyłącznego prawa do określania wzorów pism administracyjnych właściwym ministrom.
Co istotne, opracowane we właściwych ministerstwach wzory wniosków o wydanie zezwolenia, o wpis do rejestru, zmianę danych w zezwoleniu lub rejestrze, o wydanie licencji czy zgłoszenia danej działalności właściwemu organowi będą mogły zostać wykorzystane nie tylko jako e-wnioski. Będą mogły także zostać wypełnione i złożone w tradycyjnej, papierowej, formie.
Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami w praktyce każdy organ administracji publicznej może przygotować i wprowadzić do obiegu własne wzory pism stosowanych w e-postępowaniu administracyjnym.
Prowadzi to w efekcie do funkcjonowania kilku, a nawet kilkudziesięciu  różnych wzorów dokumentów stosowanych do tych samych procedur administracyjnych. Wszystko tylko dlatego, że są one przygotowywane przez różne organy. Przykładowo, w wypadku wniosku o wydanie zezwolenia na detaliczną sprzedaż alkoholu może funkcjonować nawet 2478 różnych wzorów.
Jak czytamy w ocenie skutków regulacji, ustawa ma mieć pozytywny wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość głównie poprzez wprowadzenie ułatwień dla obywateli, a przede wszystkim przedsiębiorców.
Standaryzacja wzorów formularzy i ich przesyłanie drogą elektroniczną może przynieść gospodarce oszczędności rzędu 2 mln zł rocznie (700 tys. zł zaoszczędzone na wysyłce oraz około 1,3 mln zł dzięki oszczędności czasu pracy).
W ocenie Ministerstwa Gospodarki ujednolicenie elektronicznych wzorów pism to istotny krok w stronę wprowadzania e-administracji.
Propozycję standaryzacji ponad 70 wzorów pism administracyjnych pozytywnie ocenili również przedsiębiorcy.
etap legislacyjny uzgodnienia międzyresortowe
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA