fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Przepisy obowiązujące od 1 lipca 2013

ŚWIADCZENIA RODZINNE
Art. 1 pkt 5 lit. c ustawy z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (DzU z 31 grudnia 2012 r., poz. 1548)
ZESPÓŁ EGZAMINACYJNY
§ 7 i § 16 ust. 2 rozporządzenia ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z 23 stycznia 2013 r.  w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych oraz warunków wynagradzania członków zespołu egzaminacyjnego (DzU z 24 stycznia 2013 r., poz. 115)
ZGŁOSZENIA ELEKTRONICZNE
Rozporządzenie ministra finansów z 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia rodzajów zgłoszeń, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (DzU z 13 lutego 2013 r., poz. 203)
ZAKŁADY GÓRNICZE
Rozporządzenie ministra środowiska z 29 stycznia 2013 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (DzU z 19 lutego 2013 r., poz. 230)
STRAŻ GRANICZNA
Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z 6 marca 2013 r. w sprawie zniesienia niektórych oddziałów Straży Granicznej oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej – z wyjątkiem niektórych paragrafów (DzU z 13 marca 2013 r., poz. 342)
PARTIE POLITYCZNE W TELEWIZJI
Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 16 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych (DzU z 6 maja 2013 r., poz. 526)
PRACA W OCHRONIE ZDROWIA
Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 27 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia (DzU z 6 czerwca 2013 r., poz. 649)
WYNAGRODZENIA W POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 6 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania pracowników pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk (DzU z 19 czerwca 2013 r., poz. 697)
KWARTALNY OKRES ROZLICZENIOWY
Rozporządzenie ministra finansów z 17 czerwca 2013 r. w sprawie wyrobów akcyzowych, w przypadku których podatnicy mogą stosować kwartalny okres rozliczeniowy (DzU z 24 czerwca 2013 r., poz. 718)
REJESTR MEDYCZNIE WSPOMAGANEJ PROKREACJI
Rozporządzenie ministra zdrowia z 14 czerwca 2013 r. w sprawie Rejestru Medycznie Wspomaganej Prokreacji (DzU z 24 czerwca 2013 r., poz. 721)
WŁAŚCIWOŚĆ SĄDÓW
Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 14 czerwca 2013 r. (poz. 722) zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych (DzU z 25 czerwca 2013 r., poz. 722)
TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE
Rozporządzenie ministra finansów z 17 czerwca 2013 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (DzU z 25 czerwca 2013 r., poz. 724)
DEKLARACJE W AKCYZIE
Rozporządzenie ministra finansów z 17 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy oraz informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym (DzU z 25 czerwca 2013 r., poz. 728)
RUCH DROGOWY
Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z 24 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego –  z wyjątkiem § 1 pkt 1, który zacznie obowiązywać później (DzU z 27 czerwca 2013 r., poz. 730)
DEKLARACJA DLA PODATKU OD GIER
Rozporządzenie ministra finansów z 21 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowej dla podatku od gier (DzU z 27 czerwca 2013 r., poz. 738)
CHORWACJA W UE
Traktat między Królestwem Belgii, Republiką Bułgarii, Republiką Czeską, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Estońską, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią, Republiką Włoską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Republiką Węgierską, Republiką Malty, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Portugalską, Rumunią, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (państwami członkowskimi Unii Europejskiej) a Republiką Chorwacji dotyczący przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej, sporządzony w Brukseli 9 grudnia 2011 r. (DzU z 27 czerwca 2013 r., poz. 739)
PROCEDURY CELNE
Rozporządzenie ministra finansów z 25 czerwca 2013 r. (poz. 748) zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (DzU z 28 czerwca 2013 r., poz. 748)
ZDARZENIA MEDYCZNE
Rozporządzenie ministra zdrowia z 27 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu oraz warunków ustalania wysokości świadczenia w przypadku zdarzenia medycznego (DzU z 28 czerwca 2013 r., poz. 750)
ZAKŁADY GÓRNICZE
Rozporządzenie ministra środowiska z 26 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (DzU z 28 czerwca 2013 r., poz. 751)
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA