Świętokrzyskie wspomoże podmioty restrukturyzowane i ich pracowników

W regionie świętokrzyskim na preferencje mogą liczyć ubiegający się o wsparcie pracowników firm dotkniętych lub zagrożonych restrukturyzacją
Na konkursy realizowane z działania 8.1 w tym regionie przeznaczono ponad 20 mln zł. Każdy wniosek powinien zawierać charakterystykę projektu i uzasadniać potrzebę jego przeprowadzenia. Ma to wynikać ze specyfiki regionu, w którym projekt będzie realizowany. Źródłem przydatnych danych w tym zakresie mogą być m.in. publikacje wojewódzkiego urzędu pracy i innych instytucji działających w regionie. Przed przystąpieniem do pisania wniosku warto również zapoznać się ze strategią rozwoju województwa świętokrzyskiego. Szczegółowe informacje niezbędne do opracowania wniosku o dofinansowanie projektu znajdują się w tzw. planach działań. Będą również umieszczone w dokumentacji konkursowej.Władze wojewódzkie nie przewidziały preferencyjnego wspierania wybranych szkoleń i kursów. Dlatego zgodnie z wytycznymi programu „Kapitał ludzki” na wsparcie mogą liczyć wszystkie szkolenia ogólne i specjalistyczne. Muszą jednak przyczyniać się do rozwoju firmy i reg...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL