fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Lotnisko Chopina: roszczenia o odszkodowanie za ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości

Dla stołecznego lotniska ustanowiono obszar ograniczonego użytkowania.Właściciele sąsiednich działek nie mogą dowolnie ich zagospodarować.Ponieśli szkodę, więc należy im się odszkodowanie
Posiadanie nieruchomości położonej w sąsiedztwie obiektu negatywnie oddziaływującego na otoczenie wiąże się zwykle z uciążliwościami. Jeśli mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych uciążliwości te nie zostaną zniwelowane, to dla takich obiektów – m.in. lotnisk – tworzy się obszar ograniczonego użytkowania.Dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie obszar ograniczonego użytkowania został ustanowiony uchwałą nr 76/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 20 czerwca 2011 r. W uchwale tej obszar ograniczonego oddziaływania został podzielony na strefy: Z1 (hałas na poziomie do 55 dB w porze nocnej) oraz Z2 (hałas na poziomie do 50 dB w porze nocnej). W ślad za ustanowieniem stref wprowadzono ograniczenia w zagospodarowaniu położonych w ich obrębie nieruchomości. I tak w strefie Z1 uchwała wprowadza zakaz m.in. przeznaczania nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową oraz mieszkaniowo – usługową, lokalizow...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA