Umowa z patronem nie wstrzyma skreślenia aplikanta

Brak możliwości wywiązania się z podjętych zobowiązań do zastępowania adwokatów nie wstrzyma wykonania uchwały o skreśleniu aplikanta z listy.

Publikacja: 30.12.2014 16:27

Umowa z patronem nie wstrzyma skreślenia aplikanta

Foto: Fotorzepa/Piotr Guzik

Aplikant adwokacki zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej o skreśleniu go z listy aplikantów. W swojej skardze wnioskował o wstrzymanie wykonania uchwały. Wskazał, iż jest zobowiązany umową zawartą z patronem m.in. do zastępowania go przed sądem, co w przypadku braku zastosowania ochrony tymczasowej, nie będzie możliwe do zrealizowania.

Taki wniosek był możliwy dzięki art. 61 par. 3 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Zgodnie z tym przepisem, sąd może wydać postanowienie o wstrzymaniu w całości lub w części aktu w przypadku zaistnienia jednej z dwóch sytuacji. Chodzi o niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody oraz niebezpieczeństwo spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

W opisywanej sprawie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. akt VI SA/Wa 2714/14) nie dopatrzył się żadnej z dwóch wymienionych przesłanek, i odmówił wstrzymania wykonania zaskarżonej uchwały.

Zdaniem sądu, aplikant nie uprawdopodobnił, iż wykonanie uchwały może doprowadzić do nieodwracalnych skutków prawnych lub spowodować niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody.

W uzasadnieniu zwrócono uwagę, iż w przypadku ewentualnego stwierdzenia wadliwości zaskarżonej uchwały, aplikant będzie miał możliwość kontynuowania aplikacji na dotychczasowych zasadach, bez konieczności przystępowania do egzaminu konkursowego oraz uiszczania jakichkolwiek opłat z tego tytułu.

Z kolei wskazywany przez aplikanta fakt, iż w kontekście skreślenia go z listy nie będzie miał możliwości wywiązania się z podjętych zobowiązań do zastępowania adwokatów, zdaniem sądu nie uzasadniał wstrzymania wykonania uchwały.

Sąd zwrócił także uwagę, iż skarżący nie powiązał skutków wykonania uchwały z konkretnymi zmianami w sferze majątkowej. Nie podał żadnych danych obrazujących jego aktualną sytuację finansową (np. stanu pozostających do jego dyspozycji zasobów pieniężnych) przy jednoczesnym wskazaniu, jak zmieniłaby się ona po wykonaniu uchwały. -Nie ma zatem możliwości stwierdzenia, czy w istocie zachodzi niebezpieczeństwo trudnych do odwrócenia skutków lub znacznej szkody w związku z wydaniem zaskarżonej uchwały – podkreślił WSA.

Aplikant adwokacki zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej o skreśleniu go z listy aplikantów. W swojej skardze wnioskował o wstrzymanie wykonania uchwały. Wskazał, iż jest zobowiązany umową zawartą z patronem m.in. do zastępowania go przed sądem, co w przypadku braku zastosowania ochrony tymczasowej, nie będzie możliwe do zrealizowania.

Taki wniosek był możliwy dzięki art. 61 par. 3 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Zgodnie z tym przepisem, sąd może wydać postanowienie o wstrzymaniu w całości lub w części aktu w przypadku zaistnienia jednej z dwóch sytuacji. Chodzi o niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody oraz niebezpieczeństwo spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Spadki i darowizny
Poświadczenie nabycia spadku u notariusza: koszty i zalety
Materiał Promocyjny
Co czeka zarządców budynków w regulacjach elektromobilności?
Prawo w Firmie
Trudny państwowy egzamin zakończony. Zdało tylko 6 osób
Podatki
Składka zdrowotna na ryczałcie bez ograniczeń. Rząd zdradza szczegóły
Ustrój i kompetencje
Kiedy można wyłączyć grunty z produkcji rolnej
Sądy i trybunały
Reforma TK w Sejmie. Możliwe zmiany w planie Bodnara