Przystąpi do niego ponad 5,5 tys. osób. Do egzaminu adwokackiego zgłosiło się 2,3 tys. osób (w tym 2150 po aplikacji oraz 150 uprawnionych z innych tytułów). Więcej kandydatów jest na egzamin radcowski: 3,2 tys. (w tym 2840 po aplikacji oraz 360 uprawnionych z innych tytułów). Do egzaminów przystąpią 23 osoby niepełnosprawne. Dla nich czas trwania każdej części egzaminu jest wydłużany o połowę.

Pierwszego dnia kandydaci do korporacji będą rozwiązywać zadanie z prawa karnego. Dzień później, 16 marca, z prawa cywilnego lub rodzinnego. 17 marca aplikanci zmierzą się z zadaniem z prawa gospodarczego. Na koniec, czwartego dnia, przyjdzie czas na zadanie z prawa administracyjnego i zupełnie nowe – z zasad wykonywania zawodu adwokata albo radcy prawnego lub zasad etyki.

Egzaminy rozpoczynają się każdego dnia o godz. 10 i trwają przez pierwsze trzy dni sześć godzin, a czwartego – osiem. Zadania – jednakowe dla wszystkich zdających – przygotowały zespoły powołane przez ministra sprawiedliwości. W ich skład wchodzą członkowie korporacji.

Egzaminy przeprowadzą 83 komisje egzaminacyjne powołane przez ministra sprawiedliwości, w tym 34 komisje do egzaminu adwokackiego – mające siedziby w 13 miastach – i 49 do egzaminu radcowskiego – mające siedziby w 19 miastach.

Zdający mają możliwość sporządzania prac egzaminacyjnych według własnego wyboru – ręcznie lub za pomocą komputera. Większość zdających – 99 proc. – wybrała możliwość rozwiązywania zadań na komputerze. Będą korzystali z własnych laptopów.

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało wyposażoną w edytor tekstu aplikację egzaminacyjną, której zadaniem jest blokowanie dostępu do zasobów komputera i uniemożliwienie łączności z urządzeniami zewnętrznymi. Aplikacja egzaminacyjna na nośnikach pendrive zostanie przekazana zdającym odrębnie na każdy dzień egzaminu razem z zadaniami.

W 2015 r. do egzaminu adwokackiego przystąpiło 2175 osób (w tym 1979 osób po odbyciu aplikacji oraz 196 uprawnionych z innych tytułów), zaś do egzaminu radcowskiego – 3635 osób (z czego 3209 po odbyciu aplikacji i 426 uprawnionych z innych tytułów).

Przez ostatnie trzy miesiące na łamach „Rzeczpospolitej" wraz z Wydawnictwem Beck pomagaliśmy przygotować się do każdej części egzaminu.

Jutro wydrukujemy ostatnią część przeznaczoną dla tych, którzy będą chcieli się odwołać od oceny komisji egzaminacyjnej.

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ