Do Komisji Egzaminacyjnej II stopnia działającej przy ministrze sprawiedliwości wpłynęły już 502 odwołania kandydatów do zawodu radcy prawnego i adwokata, którzy nie zdali tegorocznego egzaminu zawodowego. Z danych Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że 172 dotyczą egzaminu adwokackiego, a 330 – egzaminu radcowskiego. Kiedy odwołujący się mają szansę poznać decyzję ministra?

– Kilka dni temu, 2 czerwca, odbyło się posiedzenie organizacyjne Komisji Egzaminacyjnej II stopnia do spraw odwołań od wyników egzaminu adwokackiego. Posiedzenia kolejnych komisji planowane są w drugiej połowie czerwca – poinformowało „Rzeczpospolitą" Ministerstwo Sprawiedliwości.

Z tym że na 502 odwołaniach może się nie skończyć. Egzaminowany ma 14 dni od chwili otrzymania uchwały o wyniku egzaminu na złożenie odwołania do komisji II stopnia. Czyni to jednak za pośrednictwem komisji, przed którą zdawał egzamin. Odwołanie powinno być rozpoznane „bez zbędnej zwłoki". W praktyce okazuje się jednak, że rozpoznanie odwołań od uchwał o wynikach egzaminu zawodowego przez komisję II stopnia następuje w ciągu pół roku.

– Egzamin zawodowy dla radców prawnych i adwokatów jest jednakowy w danym roku w całej Polsce. Komisja II stopnia nie musi więc zapoznawać się za każdym razem z danym zadaniem egzaminacyjnym. Jej prace ograniczają się do analizy pracy odwołującego się kandydata oraz jego odwołania.

Odwołujący się z roku na rok rzadziej przekonują komisje do swoich racji. O ile w 2011 r. komisje uwzględniły 51 proc. odwołań od wyniku egzaminu adwokackiego i 42,1 proc. od radcowskiego, o tyle w 2013 r. odpowiednio, 31,9 proc. i 16,9 proc. W dwóch ostatnich latach było ich jeszcze mniej.

Egzamin zawodowy u radców prawnych i adwokatów wypadł w tym roku gorzej niż w 2015 r. U adwokatów zdało go ponad 70 proc. kandydatów, a u radców – ponad 77 proc. U adwokatów do egzaminu przystąpiło 2310 osób, u radców – 3145.

U adwokatów najtrudniejsze dla zdających okazało się zadanie z prawa cywilnego, najłatwiejsze – z zasad wykonywania zawodu lub etyki.

Z poszczególnych części egzaminu wystawiono w sumie 893 oceny niedostateczne.

U radców prawnych z kolei wystawiono ponad tysiąc ocen niedostatecznych.

Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM

Najwięcej trudności przysporzyło rozwiązanie zadania z prawa gospodarczego, najmniej z zasad wykonywania zawodu i etyki.