Do egzaminu dopuszczono 141 osób - w tym 92 aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, 10 referendarzy sądowych i 39 asystentów sędziów.

W pierwszym dniu zdający opracowali zadanie polegające na sporządzeniu orzeczenia wraz z uzasadnieniem w sprawie karnej. Jutro opracują zadanie polegające na sporządzeniu orzeczenia wraz z uzasadnieniem w sprawie cywilnej. Część pisemna egzaminu odbywa w sali mieszczącej się w Międzynarodowym Centrum Targowo – Kongresowym EXPO Kraków przy ul. Galicyjskiej 9 w Krakowie.

W czwartek (8 września 2016 r.) rozpocznie się z kolei egzamin prokuratorski, potrwa także dwa dni. Przystąpią do niego 92 osoby, w tym 58 aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury i 34 asystentów prokuratorów. W pierwszym dniu zdający opracowują zadanie polegające na sporządzeniu apelacji od wyroku w sprawie karnej, w drugim dniu czeka ich zadanie polegające na sporządzeniu pozwu albo wniosku albo apelacji w sprawie cywilnej oraz sprzeciwu w postępowaniu administracyjnym albo skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego.