Naczelna Rada Adwokacka chce uczyć swoich aplikantów, jak działa sąd i prokuratura. Właśnie podpisała w tej sprawie porozumienie z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury na 2017 r. Na jego podstawie organizowane będą szkolenia dla aplikantów pierwszego roku, które obejmą zajęcia teoretyczne i praktyczne. Prowadzić je będą sędziowie oraz prokuratorzy. Aplikanci będą musieli zaliczyć 18 godz. lekcyjnych teorii (przy czym 12 godzin jest przeznaczonych na działanie sądownictwa powszechnego, a sześć godzin – prokuratury) i pół roku zajęć praktycznych – pięć miesięcy w sądach i miesiąc w prokuraturze. Zajęcia te obejmują do 50 dni roboczych – od sześciu do ośmiu godzin zegarowych dziennie.

Na czym polegać ma szkolenie?

W sądzie aplikanci trafią nie tylko na sale rozpraw. Będą przygotowywać projekty orzeczeń i wniosków procesowych, zajmować się omawianiem wybranych spraw i wyjaśnianiem motywów rozstrzygnięć. Na tym nie koniec. Poznają też pracę sądowych sekretariatów.

Drugi etap oswajania się z zawodem aplikanci spędzą w prokuraturach. Będą się uczyć prowadzić przesłuchania, zabezpieczać dowody, współpracować z policją, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy Centralnym Biurem Śledczym. Na koniec staną też przed sądem po stronie oskarżenia.

Aplikacja adwokacka trwa trzy lata. Rok szkoleniowy trwa od 1 stycznia do 30 grudnia, przy czym miesiące lipiec i sierpień są wolne od obowiązkowych zajęć.