Przypomnijmy, zgodnie z decyzją Ministra Sprawiedliwości egzaminy adwokacki i radcowski  mają odbyć się w dniach 18-21 maja, a komorniczy w dniach 12-14 maja 2021.

W czwartek Rada Ministrów wyłączyła spod zakazu zgromadzeń te egzaminy zawodowe  oraz egzamin dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego (odbędzie się 24 maja). Rozporządzenie w tej sprawie weszło w życie w piątek 16 kwietnia (Dz.U. z 15 kwietnia 2021 r., poz. 700). Zdający oraz inne osoby uczestniczące w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu zawodowego będą mogły korzystać z hoteli.

Minister  Sprawiedliwości wystąpił do Głównego Inspektora Sanitarnego o wydanie szczegółowych wytycznych, dotyczących organizowania i przeprowadzania egzaminów zawodowych. Wytyczne zostały przesłane przewodniczącym komisji egzaminacyjnych i dziekanom okręgowych rad adwokackich i okręgowych izb radców prawnych. Co z nich wynika?

Wytyczne oznaczono tak, by wyróżnić te, o których zdający powinni zostać poinformowani przed egzaminem oraz takie, które powinny zostać przekazane zdającym ponownie, po zajęciu miejsc w sali egzaminacyjnej.

Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów choroby "kompatybilnych z objawami COVID-19". Dotyczy to nie tylko zdających i członków Komisji Egzaminacyjnej, ale też osób zapewniających obsługę informatyczną czy administracyjną. Nie można  przyjść na egzamin, jeżeli jest się objętym kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. Naruszeniem warunków któregokolwiek z tych warunków stanowić będzie zakłócenie przebiegu egzaminu i jest podstawą do wykluczenia z egzaminu.

Na terenie parkingu, w miejscu rejestracji oraz w pobliżu sali egzaminacyjnej obowiązuje zakaz przebywania osób towarzyszących, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy w poruszaniu się oraz w przypadku zdających – matek karmiących dziecko piersią (na czas przywiezienia dziecka do karmienia i odebrania dziecka po karmieniu).

Podczas egzaminu na sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie: zdający, członkowie Komisji Egzaminacyjnej, oraz - w przypadku wystąpienia takiej konieczności - pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych oraz osoby do obsługi administracyjnej oraz  informatycznej albo osoby uczestniczące w przygotowaniu i organizacji egzaminów.

Zdający nie będą mogli skorzystać z szatni. Rzeczy osobiste (np. odzież wierzchnią, torebki podręczne) trzeba będzie trzymać przy swoim miejscu egzaminacyjnym (np. na oparciu krzesła) w taki sposób, by inne osoby nie miały z nimi kontaktu dotykowego.

Każdy zdający musi mieć własny sprzęt komputerowy i dozwolone materiały (teksty ustaw, komentarzy i orzecznictwa), własne przybory piśmiennicze, kalkulator itp.  Obowiązywać będzie stanowczy zakaz użyczania między zdającymi jakiejkolwiek rzeczy przyniesionej na egzamin.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

Zdający nie będą mogli wnosić na salę egzaminacyjną telefonów komórkowych, tabletów, czy innych urządzeń służących do przekazu lub odbioru informacji, a także jakichkolwiek rzeczy zbędnych. Komisja Egzaminacyjna nie zapewni ich przechowania.

Organizator egzaminów nie zapewni też zdającym wody pitnej ani posiłków. Ale można będzie przynieść na egzamin własne napoje i przekąski.

Zdający muszą przyjść na egzamin w maseczkach. Usta i nos będą obowiązani zakrywać do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Gdy już to zrobią, mogą zdjąć maski, ale  ponownie je założą w następujących sytuacjach:

1) w trakcie rozdawania i odbioru materiałów egzaminacyjnych oraz kopert z kodami przez członka Komisji Egzaminacyjnej,

2) kiedy podchodzi członek Komisji Egzaminacyjnej/osoba zapewniająca obsługę informatyczną,

3) każdorazowo w przypadku opuszczenia zajmowanego stolika na sali egzaminacyjnej (np. wyjście do toalety, korzystanie ze stanowiska z systemem informacji prawnej lub z drukarki),

4) kiedy mają oddać zadanie i pracę zawierającą rozwiązanie zadania i wychodzą z sali egzaminacyjnej.

Członkowie Komisji Egzaminacyjnej podczas poruszania się po sali i w trakcie czynności egzaminacyjnych wymagających kontaktu ze zdającymi muszą nie tylko zakrywać usta i nos maseczką, ale także mieć założone rękawiczki.

Stoliki dla zdających oraz komisji egzaminacyjnej będą ustawione w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi i członkami komisji zachowany był co najmniej1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku.

Sale egzaminacyjne powinny być regularnie wietrzone.

Zobacz pełną treść wytycznych GIS