Zgodnie z §1 Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia "Warunkiem dopuszczenia do drugiego etapu konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w 2017 r. jest uzyskanie co najmniej 100 punktów z testu sprawdzającego wiedzę z poszczególnych dziedzin prawa.

W roku 2016 liczba punktów wynosiła dopuszczających do drugiego etapu konkursu na aplikację wynosiła 120.

Na portalach społecznościowych przeczytać możemy różne opinie na temat nowych zasad, m. in. pojawiają się twierdzenia, że ma to na celu uniknięcie sytuacji jaka miała miejsce w ubiegłym roku, kiedy do drugiego etapu konkursu dostało się mniej osób niż limit miejsc, których jest 140.

Przypominamy, że w tym roku po raz pierwszy nie będzie naboru na aplikację ogólną. Zastąpią go egzaminy bezpośrednio na aplikację sędziowską i prokuratorską.

Konkursu składać się będzie z dwóch etapów:

I etap odbędzie się 9 listopada. Będzie polegał na rozwiązaniu testu sprawdzającego wiedzę z poszczególnych dziedzin prawa,

II etap odbędzie się 8 grudnia. Zdający, którzy zgodnie z nowymi zasadami uzyskają co najmniej 100 punktów z I części, podejdą do pracy pisemnej sprawdzającej umiejętność stosowania argumentacji prawniczej, zasad wykładni oraz kwalifikowania stanów faktycznych.

 

Autopromocja
SZKOLENIE ONLINE

Prawne uwarunkowania prowadzenia e‑sklepu w 2022 roku

WEŹ UDZIAŁ