Rozporządzenie Rady Ministrów

z dnia 7 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (poz. 113)

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie opłat lotniskowych (poz. 114)

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych oraz warunków wynagradzania członków zespołu egzaminacyjnego (poz. 115)

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów

z dnia 21 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Spraw Międzynarodowych (poz. 116)

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z

Autopromocja
PRENUMERATA 2022

Znacznie więcej o biznesie, finansach oraz prawie

Zaprenumeruj

dnia 16 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji aplikacji dyplomatyczno-konsularnej, sposobu dokumentowania znajomości języków obcych oraz szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminu dyplomatyczno-konsularnego (poz. 117)