Obowiązują od 5 kwietnia 2023 roku

Publikacja: 05.04.2023 02:44

• ustawa z 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o kuratorach sądowych (DzU z 4 stycznia 2023 r., poz. 27)

• rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 8 lutego 2023 r. w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością kuratorów sądowych (DzU z 6 marca 2023 r., poz. 421)

• rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 7 marca 2023 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursu na aplikację kuratorską (DzU z 20 marca 2023 r., poz. 514)

• § 1 pkt 2 i 6 rozporządzenia ministra edukacji i nauki z 1 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego (DzU z 21 marca 2023 r., poz. 526)

• rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 7 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym (DzU z 21 marca 2023 r., poz. 527)

• rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 16 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych (DzU z 21 marca 2023 r., poz. 529)

• rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 7 marca 2023 r. w sprawie organizacji i sposobu odbywania aplikacji kuratorskiej (DzU z 23 marca 2023 r., poz. 546)

• rozporządzenie Rady Ministrów z 28 lutego 2023 r. w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich (DzU z 27 marca 2023 r., poz. 562)

• rozporządzenie ministra edukacji i nauki z 30 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego (DzU z 4 kwietnia 2023 r., poz. 639)

• rozporządzenie ministra edukacji i nauki z 30 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców (DzU z 4 kwietnia 2023 r., poz. 640)

• rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 4 kwietnia 2023 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Gubin w województwie lubuskim (DzU z 4 kwietnia 2023 r., poz. 642)

• rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 4 kwietnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni lub przemieszczania jej w stanie rozładowanym (DzU z 4 kwietnia 2023 r., poz. 643)

• ustawa z 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o kuratorach sądowych (DzU z 4 stycznia 2023 r., poz. 27)

• rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 8 lutego 2023 r. w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością kuratorów sądowych (DzU z 6 marca 2023 r., poz. 421)

Pozostało 88% artykułu
Konsumenci
Jest nowy wyrok TSUE w polskiej sprawie. Upraszcza procesy frankowiczów
Materiał Promocyjny
Zwinny, wyrazisty i dynamiczny. SUV, który bryluje na europejskich salonach
Prawo karne
Marian Banaś składa doniesienie do prokuratury na Elżbietę Witek
Prawo dla Ciebie
Od dzisiaj możemy obniżyć rachunek za prąd. Trzeba spełnić jeden warunek
Prawo karne
Jest wyrok Sądu Najwyższego ws. symulacji zabójstwa abp. Jędraszewskiego
Materiał Promocyjny
THE FUTURE OF FINANCE
Praca, Emerytury i renty
Ogłoszono listę 10 najbogatszych emerytów w Polsce
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej