Obowiązują od 5 kwietnia 2023 roku

Publikacja: 05.04.2023 02:44

• ustawa z 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o kuratorach sądowych (DzU z 4 stycznia 2023 r., poz. 27)

• rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 8 lutego 2023 r. w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością kuratorów sądowych (DzU z 6 marca 2023 r., poz. 421)

• rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 7 marca 2023 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursu na aplikację kuratorską (DzU z 20 marca 2023 r., poz. 514)

• § 1 pkt 2 i 6 rozporządzenia ministra edukacji i nauki z 1 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego (DzU z 21 marca 2023 r., poz. 526)

• rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 7 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym (DzU z 21 marca 2023 r., poz. 527)

• rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 16 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych (DzU z 21 marca 2023 r., poz. 529)

• rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 7 marca 2023 r. w sprawie organizacji i sposobu odbywania aplikacji kuratorskiej (DzU z 23 marca 2023 r., poz. 546)

• rozporządzenie Rady Ministrów z 28 lutego 2023 r. w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich (DzU z 27 marca 2023 r., poz. 562)

• rozporządzenie ministra edukacji i nauki z 30 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego (DzU z 4 kwietnia 2023 r., poz. 639)

• rozporządzenie ministra edukacji i nauki z 30 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców (DzU z 4 kwietnia 2023 r., poz. 640)

• rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 4 kwietnia 2023 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Gubin w województwie lubuskim (DzU z 4 kwietnia 2023 r., poz. 642)

• rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 4 kwietnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni lub przemieszczania jej w stanie rozładowanym (DzU z 4 kwietnia 2023 r., poz. 643)

• ustawa z 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o kuratorach sądowych (DzU z 4 stycznia 2023 r., poz. 27)

• rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 8 lutego 2023 r. w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością kuratorów sądowych (DzU z 6 marca 2023 r., poz. 421)

Pozostało 88% artykułu
Nieruchomości
Co można wybudować bez pozwolenia na własnej posesji? Garaż? A może oczko wodne?
Zawody prawnicze
Prokuratorzy zaniepokojeni poleceniem prokuratora krajowego ws. Andrija K.
Zawody prawnicze
Nieoczekiwana zmiana miejsc na podium rankingu kancelarii prawniczych
Prawo dla Ciebie
Trybunał: ustawa przyjęta bez Kamińskiego i Wąsika jest niezgodna z konstytucją
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Sądy i trybunały
Andrzej Duda powołał Mikołaja Pawlaka na sędziego
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży