Już obowiązują: 1 grudnia 2022

Publikacja: 01.12.2022 02:00

• art. 37 ust. 1 i 2 oraz art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (DzU z 17 października 2022 r., poz. 2127)

• komunikat ministra cyfryzacji z 26 października 2022 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia Systemu Informacyjnego o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego (DzU z 27 października 2022 r., poz. 2207)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 27 października 2022 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla odpadów powstających w procesie energetycznego spalania paliw – z wyjątkiem § 6, który wejdzie w życie 17 maja 2023 r. (DzU z 16 listopada 2022 r., poz. 2330)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 11 października 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Krzewiny (PLH040022) (DzU z 16 listopada 2022 r., poz. 2334)

• rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 9 listopada 2022 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wymagań dla roślin, produktów roślinnych i przedmiotów wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przemieszczanych na jej terytorium w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się Phytophthora ramorum (DzU z 23 listopada 2022 r., poz. 2412)

• ustawa z 29 września 2022 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych – z wyjątkiem niektórych przepisów (DzU z 30 listopada 2022 r., poz. 2456)

• rozporządzenie ministra obrony narodowej z 17 listopada 2022 r. w sprawie świadczeń socjalno-bytowych dla pracowników resortu obrony narodowej, którym został nadany pracowniczy przydział mobilizacyjny (DzU z 30 listopada 2022 r., poz. 2457)

• rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 24 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (DzU z 30 listopada 2022 r., poz. 2458)

• art. 10 ustawy z 27 października 2022 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (DzU z 30 listopada 2022 r., poz. 2461)

• rozporządzenie ministra obrony narodowej z 29 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (DzU z 30 listopada 2022 r., poz. 2462)

• rozporządzenie ministra finansów z 30 listopada 2022 r. w sprawie korzystania z e-Urzędu Skarbowego (DzU z 30 listopada 2022 r., poz. 2465)

• art. 37 ust. 1 i 2 oraz art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (DzU z 17 października 2022 r., poz. 2127)

• komunikat ministra cyfryzacji z 26 października 2022 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia Systemu Informacyjnego o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego (DzU z 27 października 2022 r., poz. 2207)

Pozostało 81% artykułu
Sądy i trybunały
Łukasz Piebiak wraca do sądu. Afera hejterska nadal nierozliczona
Zawody prawnicze
Korneluk uchyla polecenie Święczkowskiego ws. owoców zatrutego drzewa
Konsumenci
UOKiK ukarał dwie znane polskie firmy odzieżowe. "Wełna jedynie na etykiecie"
Zdrowie
Mec. Daniłowicz: Zły stan zdrowia myśliwych nie jest przyczyną wypadków na polowaniach
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Sądy i trybunały
Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego