- rozporządzenie Rady Ministrów z 3 czerwca w sprawie wprowadzenia środków przewidzianych przepisami o ogólnym bezpieczeństwie produktów w odniesieniu do zabawek magnetycznych (DzU nr 105, poz. 668)

- znowelizowana 12 czerwca ustawa o doradztwie podatkowym (DzU nr 130, poz. 829)

- minister spraw wewnętrznych i administracji określił rodzaje wydatków bezpośrednio związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do sieci w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu przez uprawnione jednostki (DzU nr 130, poz. 830)