Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w trzecim kwartale 2013 r. (poz 993)

Obwieszczenie Ministra Finansów

z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe (poz 992)

Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego

z dnia 18 października 2013 r. w sprawie zmiany Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013 (poz 991)

Komunikat Ministra Gospodarki

z dnia 13 listopada 2013 r. o wydanych decyzjach w sprawie pozbawienia przedsiębiorców statusu centrum badawczo-rozwojowego (poz 990)

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM

z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za III kwartał 2013 r. (poz 989)

Obwieszczenie Ministra Gospodarki

z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie określenia wartości współczynnika akceptacji ofert (poz 988)