- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 20 listopada 2014 r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2015 r. (DzU z 27 listopada 2014 r., poz. 1655)

-  rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 7 listopada 2014 r. w sprawie wykazu przejść granicznych, na których może być dokonywana kontrola graniczna pasz i pasz leczniczych (DzU z 27 listopada 2014 r., poz. 1656)

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 14 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii (DzU z 27 listopada 2014 r., poz. 1658)

- ustawa z 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach (DzU z 27 listopada 2014 r., poz. 1664)