Zarządzenie nr 33 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw koordynacji wdrażania, monitorowania i ewaluacji „Programu przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej na lata 2015–2020" (poz. 437)

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 kwietnia 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 kwietnia 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 kwietnia 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 kwietnia 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2017 r. o wskazaniu wystawy dającej pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na niej wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego

Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Służbie Kontrwywiadu Wojskowego

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 kwietnia 2017 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 kwietnia 2017 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie uczczenia 90. rocznicy urodzin Tadeusza Mazowieckiego (poz. 428)