Kiedy organ odwoławczy musi wydać decyzję merytoryczną

Organ drugiej instancji nie powinien co do zasady uchylać wadliwego rozstrzygnięcia organu pierwszej instancji, ale zastąpić je nowym, prawidłowym.

Publikacja: 24.01.2024 02:00

Kiedy organ odwoławczy musi wydać decyzję merytoryczną

Foto: Adobe Stock

Jedną z naczelnych zasad każdego postępowania przed organami administracji publicznej jest zasada dwuinstancyjności. Oznacza ona prawo strony do dwukrotnego rozpatrzenia jej sprawy, jeśli nie jest ona zadowolona z rozstrzygnięcia organu pierwszej instancji.

Po stronie organów zasada ta wiąże się natomiast z obowiązkiem merytorycznego rozpatrzenia sprawy dwukrotnie, czyli także w przypadku wniesienia przez stronę odwołania od niekorzystnej dla niej decyzji. W praktyce stosunkowo często zdarza się jednak, że organy drugiej instancji nawet jeśli stwierdzają, że odwołanie jest zasadne, to nie orzekają merytorycznie, lecz uchylają zaskarżoną decyzję i przekazują sprawę organowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia.

Pozostało 95% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Spadki i darowizny
Poświadczenie nabycia spadku u notariusza: koszty i zalety
Prawo w Firmie
Trudny państwowy egzamin zakończony. Zdało tylko 6 osób
Podatki
Składka zdrowotna na ryczałcie bez ograniczeń. Rząd zdradza szczegóły
Ustrój i kompetencje
Kiedy można wyłączyć grunty z produkcji rolnej
Sądy i trybunały
Reforma TK w Sejmie. Możliwe zmiany w planie Bodnara