Agnieszka Grabowska-Toś

Kiedy organ odwoławczy musi wydać decyzję merytoryczną

Organ drugiej instancji nie powinien co do zasady uchylać wadliwego rozstrzygnięcia organu pierwszej instancji, ale zastąpić je nowym, prawidłowym.

Czemu miały służyć przepisy o „patodeweloperce”?

Proces inwestycyjny nie sprowadza się tylko do przygotowania projektu budowlanego i złożenia wniosku o pozwolenie na budowę. To cały ciąg czynności faktycznych i prawnych, które inwestor musi podjąć, aby móc wystąpić o pozwolenie na budowę. Od 1 kwietnia 2024 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy, które mają ukrócić tzw. "patodeweloperkę".

Agnieszka Grabowska-Toś: Reforma planowania przestrzennego staje się faktem

Wśród przepisów wchodzących w życie 24 września tego roku są takie, które zmieniają zasady ustalania warunków zabudowy. I to zmieniają w istotny sposób – także na korzyść inwestora.

Agnieszka Grabowska-Toś: Kolejny deficyt na rynku mieszkań?

Reforma planowania przestrzennego może się okazać gwoździem do trumny branży, która już przeżywa kryzys związany z wojną i inflacją.