Obowiązek dostarczenia lokalu socjalnego przez gminę

Sąd, badając z urzędu, czy zachodzą przesłanki zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu, orzeka o tym uprawnieniu, biorąc pod uwagę dotychczasowy sposób korzystania przez określone osoby z lokalu oraz ich szczególną sytuację materialną i rodzinną. Czasem jednak gmina ma obowiązek dostarczenia lokum.

Publikacja: 15.11.2023 02:00

Obowiązek dostarczenia lokalu socjalnego przez gminę

Foto: Adobe Stock

Artykuł 23 ust. 2 ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (DzU z 2023 r., poz. 725; dalej: u.o.p.l.) określa dwa warunki do skutecznego ubiegania się o zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego, tj. brak tytułu prawnego do lokalu, i określone ustawą maksymalne dochody. Przepis ten odsyła do art. 14 ust. 1 u.o.p.l, a zatem zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego może żądać także osoba, co do której sąd orzekł o uprawnieniu do zawarcia umowy najmu socjalnego (wyrok NSA z 13 listopada 2019 r., sygn. OSK 732/18).

Pozostało 94% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Nieruchomości
Co można wybudować bez pozwolenia na własnej posesji? Garaż? A może oczko wodne?
Materiał Promocyjny
Naszą siłą jest różnorodność
Zawody prawnicze
Prokuratorzy zaniepokojeni poleceniem prokuratora krajowego ws. Andrija K.
Zawody prawnicze
Nieoczekiwana zmiana miejsc na podium rankingu kancelarii prawniczych
Prawo dla Ciebie
Trybunał: ustawa przyjęta bez Kamińskiego i Wąsika jest niezgodna z konstytucją
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Sądy i trybunały
Andrzej Duda powołał Mikołaja Pawlaka na sędziego
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży