Obowiązek dostarczenia lokalu socjalnego przez gminę

Sąd, badając z urzędu, czy zachodzą przesłanki zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu, orzeka o tym uprawnieniu, biorąc pod uwagę dotychczasowy sposób korzystania przez określone osoby z lokalu oraz ich szczególną sytuację materialną i rodzinną. Czasem jednak gmina ma obowiązek dostarczenia lokum.

Publikacja: 15.11.2023 02:00

Obowiązek dostarczenia lokalu socjalnego przez gminę

Foto: Adobe Stock

Artykuł 23 ust. 2 ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (DzU z 2023 r., poz. 725; dalej: u.o.p.l.) określa dwa warunki do skutecznego ubiegania się o zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego, tj. brak tytułu prawnego do lokalu, i określone ustawą maksymalne dochody. Przepis ten odsyła do art. 14 ust. 1 u.o.p.l, a zatem zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego może żądać także osoba, co do której sąd orzekł o uprawnieniu do zawarcia umowy najmu socjalnego (wyrok NSA z 13 listopada 2019 r., sygn. OSK 732/18).

Pozostało 94% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Zamów w promocji 99 zł za pierwszy miesiąc, każdy kolejny w cenie 219zł

Korzystaj z nieograniczonego dostępu m.in. do artykułów, raportów prawnych i ekonomicznych, specjalistycznych rankingów a także weekendowego wydania „Plus Minus”.
Możesz zrezygnować w każdej chwili.

Praca, Emerytury i renty
Koniec 500+. Kiedy ostatnie wypłaty? 800+ na koncie już w grudniu?
Prawo dla Ciebie
Koniec abonamentu RTV. Ma go zastąpić opłata w wysokości 8-9 zł miesięcznie
Konsumenci
Będą zmiany w zakazie handlu w niedziele. Prezydent Duda podpisał ustawę
Prawo pracy
Szef może zablokować samowolną pracę po godzinach
Sądy i trybunały
Po wyroku TK rząd Morawieckiego chce szybko wyrównać krzywdy sędziom
Materiał Promocyjny
Jakie technologie czy też narzędzia wspierają transformację cyfrową biznesu?