Jednym z elementów wsparcia osób będących w trudnej sytuacji materialnej jest instytucja dodatków mieszkaniowych. Ustawodawca również i w tym zakresie decyduje się na przekazanie środków z danin publicznych, przy czym o ile wydaje się, że owo świadczenie może być konieczne dla osób rzeczywiście tego potrzebujących, to jednak możliwość ta nie powinna prowadzić do nadużyć czy skutkować brakiem chęci do polepszenia samemu własnej sytuacji materialnej.