Niekonstytucyjne próby zmian w systemie kaucyjnym

Uwagi złożone do nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi budzą kontrowersje. Chodzi o firmy, które nie chcą uczestniczyć w systemie kaucyjnym.

Publikacja: 11.06.2024 07:58

Niekonstytucyjne próby zmian w systemie kaucyjnym

Foto: Adobe Stock

Business Centre Club proponuje, aby minister klimatu mógł podwyższyć opłatę produktową dla przedsiębiorców, którzy celowo nie przystąpili do systemu kaucyjnego i unikają realizacji zapisów ustawy. Przypomnijmy, że wprowadzającego produkty w opakowaniach na napoje, który nie chce uczestniczyć w systemie, obowiązuje taka sama stawka opłaty jak wprowadzającego, który do systemu kaucyjnego przystąpił, ale nie osiągnął wymaganych ustawą poziomów zbierania.

– Może się zdarzyć, że jakaś grupa wprowadzających, pomimo obowiązku prawnego, celowo nie przystąpi do żadnego systemu kaucyjnego i zechce świadomie płacić opłatę produktową, której stawka jest na bardzo niskim poziomie. W takiej sytuacji minister powinien mieć możliwość zróżnicowania wysokości tej stawki, tak aby móc premiować przedsiębiorców, którzy przystąpili do systemu, ale z jakichś względów nie osiągnęli, mimo uczestnictwa w nim, określonych w ustawie poziomów – uważa Krzysztof Hornicki, ekspert Business Centre Club, wiceprezes zarządu Krajowego Systemu Kaucyjnego ZWROTKA S.A.

Czytaj więcej

Traple: Ustawa kaucyjna to szansa dla polskich firm

System kaucyjny - zmiany

Taka zmiana budzi jednak wątpliwości. – Propozycja BCC dotycząca niejako wymuszonego zapisywania się firm napojowych do operatorów poprzez nierówne traktowanie w zakresie kar za niezrealizowanie obowiązku zbiórki od roku 2025 stanowi naruszenie art. 32 ust. 1 Konstytucji RP. Stanowi on, że wszyscy są równi wobec prawa. Nie wolno różnicować prawa dla osób znajdujących się w tej samej sytuacji, czyli braku osiągnięcia wymaganych poziomów zbiórki – uważa dr inż. Andrzej Gantner, wiceprezes, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności. Jak dodaje, tego typu postulat wydaje się działaniem, które ma zapewnić przewagę na rynku obecnie zarejestrowanemu operatorowi. Podkreślmy, że pierwszym w Polsce operatorem systemu kaucyjnego jest ZWROTKA S.A., pozostałe podmioty są w trakcie formalności.

Postulowane są też inne zmiany. Polska Federacja Przedsiębiorców Żywności oraz Związek Producentów Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK zawnioskowały, aby wprowadzający jednorazowe opakowanie był zobowiązany do przekazania pobranej w danym miesiącu kaucji podmiotowi reprezentującemu w ciągu siedmiu dni roboczych od zakończenia miesiąca. Aktualnie należy przekazać kaucję w terminie siedmiu dni od dnia jej pobrania, czyli w praktyce od momentu sprzedaży produktów do hurtowni czy sklepów.

– Obecnie obowiązujący przepis jest kuriozalny, ponieważ oznacza, że po każdej transakcji, czyli codziennie, tę kaucję należałoby przekazywać do podmiotu reprezentującego – mówi Krzysztof Baczyński, szef zarządu Związku Producentów Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK, który to związek apeluje także, aby kaucja dotyczyła wyłącznie dostawy na terenie Polski, w tym także nieodpłatnej (np. przekazywanych próbek).

Z kolei BCC postuluje, aby wprowadzający przekazywali pobraną kaucję podmiotowi reprezentującemu w terminie siedmiu dni od dnia wprowadzenia napoju do obrotu.

– Zmiana ta ma na celu zapewnienie szczelności finansowej systemu kaucyjnego, zwłaszcza w pierwszym roku jego funkcjonowania. Podmiot reprezentujący działa w formule not for profit, a zatem kluczowe jest, żeby możliwie szybko otrzymał środki finansowe, tak aby móc dokonać wypłaty dla sklepów, a w dalszej konsekwencji dokonać zwrotu kaucji konsumentom – podkreśla Krzysztof Hornicki.

PFPŻ postuluje przesunięcie wprowadzenia systemu kaucyjnego o rok (od 2026 r.) i rezygnację z włączenia do systemu kaucyjnego odpadów opakowaniowych po produktach mlecznych. Obecnie projekt nowelizacji zakłada, że przesunięte o rok, czyli od 2026 r., będzie pobieranie kaucji za butelki po mleku.

Etap legislacyjny: opiniowanie

Business Centre Club proponuje, aby minister klimatu mógł podwyższyć opłatę produktową dla przedsiębiorców, którzy celowo nie przystąpili do systemu kaucyjnego i unikają realizacji zapisów ustawy. Przypomnijmy, że wprowadzającego produkty w opakowaniach na napoje, który nie chce uczestniczyć w systemie, obowiązuje taka sama stawka opłaty jak wprowadzającego, który do systemu kaucyjnego przystąpił, ale nie osiągnął wymaganych ustawą poziomów zbierania.

– Może się zdarzyć, że jakaś grupa wprowadzających, pomimo obowiązku prawnego, celowo nie przystąpi do żadnego systemu kaucyjnego i zechce świadomie płacić opłatę produktową, której stawka jest na bardzo niskim poziomie. W takiej sytuacji minister powinien mieć możliwość zróżnicowania wysokości tej stawki, tak aby móc premiować przedsiębiorców, którzy przystąpili do systemu, ale z jakichś względów nie osiągnęli, mimo uczestnictwa w nim, określonych w ustawie poziomów – uważa Krzysztof Hornicki, ekspert Business Centre Club, wiceprezes zarządu Krajowego Systemu Kaucyjnego ZWROTKA S.A.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Sądy i trybunały
Sędzia Sądu Najwyższego skarży Polskę do ETPC. Chodzi o decyzję Andrzeja Dudy
Zawody prawnicze
Prokuratorzy zaniepokojeni poleceniem prokuratora krajowego ws. Andrija K.
Sądy i trybunały
Chaos po wyroku TK. Bez publikacji orzeczenia ustawy jednak niezagrożone
Sądy i trybunały
Bodnar chce dymisji członka nowej KRS. "Chaos w zarządzaniu sądem"
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Zawody prawnicze
Nieoczekiwana zmiana miejsc na podium rankingu kancelarii prawniczych
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży