Od października 2023 r. wyższe kary za przestępstwa gospodarcze

Radykalnie wzrasta ryzyko prowadzenia działalności przez menagerów i kar za przestępstwa gospodarcze. Jeśli wysokość szkody przekroczy 10 mln zł, zagrożenie karą pozbawienia wolności wyniesie od 5 do 25 lat. Wniosek o ściganie za wyrządzenie spółce znacznej szkody majątkowej będą mogli złożyć jej wspólnicy lub akcjonariusze.

Publikacja: 01.09.2023 02:00

Od października 2023 r. wyższe kary za przestępstwa gospodarcze

Foto: Adobe Stock

Jakie kary za przestępstwa gospodarcze

W obecnym stanie prawnym artykuł 296 kodeksu karnego (dalej: kk) sankcjonuje zawinione wyrządzenie szkody majątkowej przez osobę obowiązaną do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą osoby fizycznej, prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej. Wyrządzenie szkody, która w czasie popełnienia czynu zabronionego mieściła się w granicach od 200 tys. zł do 1 mln zł jest obecnie zagrożone karą od 3 miesięcy do lat 5 pozbawienia wolności. Granice kary są wyższe, jeśli sprawca działał w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i wynoszą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Jeśli szkoda przekracza 1 mln zł, kara wynosi od roku do 10 lat. Działanie nieumyślne, bez względu na wysokość szkody, sankcjonowane jest karą pozbawienia wolności do 3 lat. Jeśli sprawca dobrowolnie naprawił szkodę, w całości lub w znacznej części, sąd może nadzwyczajnie złagodzić karę, a jeśli szkodę naprawiono w całości, sąd może nawet całkowicie odstąpić od wymierzenia kary (art. 307 kk).

Pozostało 85% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Samorząd
Krzyże znikną z warszawskich urzędów. Trzaskowski podpisał zarządzenie
Prawo pracy
Od piątku zmiana przepisów. Pracujesz na komputerze? Oto, co powinieneś dostać
Praca, Emerytury i renty
Babciowe przyjęte przez Sejm. Komu przysługuje?
Spadki i darowizny
Ten testament wywołuje najwięcej sporów. Sąd Najwyższy wydał ważny wyrok
Sądy i trybunały
Sędzia WSA ujawnia, jaki tak naprawdę dostęp do tajnych danych miał Szmydt