Problem walki z podróbkami nie jest nowy i towarzyszy nam od lat. Dopóki będą istnieć popularne marki, międzynarodowy handel, rynki zbytu i zainteresowanie tego typu produktami, zjawisko na pewno nie ustanie. Wraz z rozwojem technologii i biznesu pojawiają się dodatkowe sposoby handlowania towarami podrobionymi, w tym wiodącą rolę odgrywa handel przez internet, co obserwujemy już od kilku dobrych lat. Niewątpliwy wpływ na taki obrót spraw miała także pandemia Covid-19, która przeniosła handel do świata cyfrowego, na co nie pozostali obojętni naruszyciele. Od pewnego czasu wzrasta także rola portali społecznościowych, za pomocą których również dochodzi do oferowania i sprzedaży podrobionych towarów. Jak bronić się przed tym zjawiskiem?