Waloryzacja w umowach o partnerstwie publiczno-prywatnym

Doświadczenia ostatnich trzech lat nauczyły nas przykładać większą wagę do tego, co nieprzewidywalne. Należy więc zadbać, aby umowa o PPP zawierała możliwości reakcji na niezależne od stron okoliczności zewnętrzne.

Publikacja: 28.04.2023 02:00

Waloryzacja w umowach o partnerstwie publiczno-prywatnym

Foto: Adobe Stock

Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) jest formą współpracy sektora publicznego i  partnera prywatnego przy realizacji zadań publicznych. Zakłada ono współpracę na podstawie długoterminowej umowy cywilnoprawnej, w ramach której strony dzielą między sobą zadania i ryzyka związane z danym przedsięwzięciem. PPP może zapewnić wiele korzyści dla sektora publicznego. Jedną z nich jest kompleksowość usług zapewnianych przez partnera prywatnego – istotą PPP jest przejęcie przez partnera prywatnego obowiązków związanych ze sfinansowaniem (w całości lub w części) przedsięwzięcia, jak również zaangażowanie partnera prywatnego co najmniej na etapie eksploatacyjnym (a w zdecydowanej większości przypadków – również inwestycyjnym). Jednocześnie, zobowiązania wynikające z umów o PPP nie wpływają na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych w sytuacji, gdy partner prywatny ponosi większość ryzyka budowy oraz większość ryzyka dostępności lub ryzyka popytu – z uwzględnieniem wpływu na wymienione ryzyka czynników takich jak gwarancje i finansowanie przez partnera publicznego oraz alokacja aktywów po zakończeniu trwania umowy. Odpowiedni podział zadań i ryzyk jest często kluczowy dla podmiotów publicznych, tak aby mogły skorzystać ze wspomnianego wyłączenia. Jednocześnie podział zadań i  ryzyk powinien zapewniać większą efektywność w stosunku do tradycyjnego sposobu realizowania zadań publicznych. Współpraca podmiotu publicznego i partnera prywatnego stanowi zatem wyróżnik i niezbędny element projektów PPP.

Pozostało 87% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Nieruchomości
Co można wybudować bez pozwolenia na własnej posesji? Garaż? A może oczko wodne?
Sądy i trybunały
Seria wyroków kopiuj-wklej. W tle batalia o koncesję dla aptek
Sądy i trybunały
Nowy dyrektor KSSiP: do sądów rzadko przychodzą intelektualiści czy prawnicy
Podatki
Uparty obdarowany zapłaci podatek, bo nie chciał pokazać wydruku z konta
Akcje Specjalne
Naszym celem jest osiągnięcie 9 GW mocy OZE do 2030 roku
Prawo drogowe
Koniec z parkowaniem na chodnikach? Jest propozycja zmiany prawa
Prawo rodzinne
Rozwód u notariusza lub przed urzędnikiem USC. Resort Bodnara ma śmiały plan