Waloryzacja w umowach o partnerstwie publiczno-prywatnym

Doświadczenia ostatnich trzech lat nauczyły nas przykładać większą wagę do tego, co nieprzewidywalne. Należy więc zadbać, aby umowa o PPP zawierała możliwości reakcji na niezależne od stron okoliczności zewnętrzne.

Publikacja: 28.04.2023 02:00

Waloryzacja w umowach o partnerstwie publiczno-prywatnym

Foto: Adobe Stock

Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) jest formą współpracy sektora publicznego i  partnera prywatnego przy realizacji zadań publicznych. Zakłada ono współpracę na podstawie długoterminowej umowy cywilnoprawnej, w ramach której strony dzielą między sobą zadania i ryzyka związane z danym przedsięwzięciem. PPP może zapewnić wiele korzyści dla sektora publicznego. Jedną z nich jest kompleksowość usług zapewnianych przez partnera prywatnego – istotą PPP jest przejęcie przez partnera prywatnego obowiązków związanych ze sfinansowaniem (w całości lub w części) przedsięwzięcia, jak również zaangażowanie partnera prywatnego co najmniej na etapie eksploatacyjnym (a w zdecydowanej większości przypadków – również inwestycyjnym). Jednocześnie, zobowiązania wynikające z umów o PPP nie wpływają na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych w sytuacji, gdy partner prywatny ponosi większość ryzyka budowy oraz większość ryzyka dostępności lub ryzyka popytu – z uwzględnieniem wpływu na wymienione ryzyka czynników takich jak gwarancje i finansowanie przez partnera publicznego oraz alokacja aktywów po zakończeniu trwania umowy. Odpowiedni podział zadań i ryzyk jest często kluczowy dla podmiotów publicznych, tak aby mogły skorzystać ze wspomnianego wyłączenia. Jednocześnie podział zadań i  ryzyk powinien zapewniać większą efektywność w stosunku do tradycyjnego sposobu realizowania zadań publicznych. Współpraca podmiotu publicznego i partnera prywatnego stanowi zatem wyróżnik i niezbędny element projektów PPP.

Pozostało 87% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Zamów w promocji 99 zł za pierwszy miesiąc, każdy kolejny w cenie 199 zł

Korzystaj z nieograniczonego dostępu m.in. do artykułów, raportów prawnych i ekonomicznych, specjalistycznych rankingów a także weekendowego wydania „Plus Minus”.
Możesz zrezygnować w każdej chwili.

Prawo karne
PiS zaostrza przepisy - dożywocie i kary dla 14-latków. Kontrowersji jest więcej
Prawo karne
Porzucił w lesie kota z cewnikiem i wenflonem. Jest wyrok
Zawody prawnicze
Egzamin na aplikacje prawnicze nieznacznie łatwiejszy niż rok temu
Prawo drogowe
Egzaminacyjna turystyka ma się dobrze. Gdzie najłatwiej zdać na prawo jazdy
Materiał Promocyjny
SSC/GBS Leadership Program 2023
Prawo dla Ciebie
Jak oddać głos w wyborach do Sejmu i Senatu oraz w referendum. Objaśniamy
Konsumenci
Wyłom czy eksces Sądu Najwyższego? Korzystny dla banku wyrok ws. frankowej