Katarzyna Stochniałek

Waloryzacja w umowach o partnerstwie publiczno-prywatnym

Doświadczenia ostatnich trzech lat nauczyły nas przykładać większą wagę do tego, co nieprzewidywalne. Należy więc zadbać, aby umowa o PPP zawierała możliwości reakcji na niezależne od stron okoliczności zewnętrzne.

Jak uniknąć błędów przy realizacji projektu w formule partnerstwa publiczno-prywatnego?

Coraz więcej projektów partnerstwa publiczno-prywatnego jest prawidłowo realizowanych – wynika z ostatniego raportu Najwyższej Izby Kontroli. NIK wskazuje w nim również na uchybienia, które należy wyeliminować.

Koronawirus: partnerstwo publiczno-prywatne w sektorze ochrony zdrowia

Obecna sytuacja związana ze stanem zagrożenia epidemiologicznego w Polsce oraz światowy kryzys związany z pandemią COVID-19 skłania do refleksji nad możliwościami rozwoju krajowej służby zdrowia. Jedną z obiecujących możliwości jest realizacja projektów w trybie szeroko rozumianego partnerstwa publiczno-prywatnego.

Parkingi w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

W projektach parkingowych najczęściej stosowany jest model koncesyjny, w którym wynagrodzenie koncesjonariusza związane jest z prawem do eksploatacji infrastruktury i pochodzi, co do zasady, z opłat od użytkowników.