Od ponad roku obowiązuje ustawa z 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego. Jest ona implementacją Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1024/UE z 20 czerwca 2019 r. w sprawie otwartych danych i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. Ustawa wprowadziła szereg zasad, których celem jest zapewnienie otwartości danych pochodzących z sektora publicznego. Organy publiczne dysponują bowiem niezliczoną ilością informacji i danych, których ponowne wykorzystanie jest korzystne dla obywateli, w tym dla przedsiębiorców. Z uwagi na te korzyści Parlament Europejski i Rada (UE) zdecydowała się na harmonizację przepisów i przyjęcie jednolitych uregulowań w całej Unii Europejskiej.