Od lutego 2022 r. pozwala nadzorować także transgraniczny transport odpadów. W ciągu ostatniego roku w jego ramach zgłoszono łącznie ponad 130 tys. przewozów odpadów przez granice Polski. Służby przeprowadziły w tym samym okresie 17 tys. kontroli. W 840 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości – poinformowali w poniedziałek przedstawiciele resortu klimatu i KAS. SENT ma za zadanie m.in. zwalczać wwóz do naszego kraju szkodliwych substancji w celu ich nielegalnej utylizacji.

Czytaj więcej

#RZECZoPRAWIE - Bartosz Najman: dlaczego ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów jest groźna dla przewoźników