Tag: Krajowa Administracja Skarbowa

Rząd chce modernizować skarbówkę. Konkurencyjne pensje i nowoczesne wyposażenie

Konkurencyjne pensje, nowoczesne wyposażenie, informatyzacja. Takie są założenia przyjętej przez Radę Ministrów uchwały w sprawie programu „Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2023–2025”.

Jak uniknąć kar za brak opłaty e-Toll?

Niecałe trzy procent kierowców ciężarówek nie dopilnuje płatności myta. Kara może sięgać 1500 zł.

Przewoźnicy rozliczyli się za viaTOLL

Z końcem października definitywnie viaTOLL przeszedł do historii, a przewoźnicy rozliczyli się z Krajową Administracją Skarbową.

Białoruskie służby celne na włoskim strajku

Białoruskie służby blokują na wyjeździe z Polski ciężarówki na terminalach w Koroszczynie i w Bobrownikach.

Celnicy apelują o rzetelną dokumentację towarów wożonych z Ukrainy do UE

Duże kolejki tirów czekające na wjazd do Polski wynikają nie tylko z rosnących przewozów, ale również są skutkiem błędów w przygotowanej dokumentacji ładunku.

Kolejna umowa o współdziałanie podpisana

Szef KAS podpisał drugą umowę w ramach Programu Współdziałania. I choć program ten niesie ze sobą wiele korzyści, to jeszcze przez długi czas nie stanie się instrumentem stosowanym masowo.

Miliony czekają na przewoźników za zwrot urządzeń viaBox

30 września mija termin na złożenie wniosku o zwrot środków z systemu viaTOLL

Europejski system płatności myta już niedługo w Polsce

Krajowa Administracja Skarbowa już dopuściła dwóch operatorów systemu poboru myta EETS. Trwają procedury akredytacyjne, ale nie wiadomo, kiedy KAS je zakończy.

KAS będzie miała nowe zadania

Skarbówka zyska kolejne kompetencje.

Kiedy trzeba sporządzić grupową dokumentację cen transferowych

W Master File wykazywane są informacje odnoszące się do struktury własności w grupie, finansowania dłużnego grupy oraz innych istotnych kwestii, np. posiadanych wartości niematerialnych i prawnych czy działań badawczo-rozwojowych.