Tag: Krajowa Administracja Skarbowa

Celnicy apelują o rzetelną dokumentację towarów wożonych z Ukrainy do UE

Duże kolejki tirów czekające na wjazd do Polski wynikają nie tylko z rosnących przewozów, ale również są skutkiem błędów w przygotowanej dokumentacji ładunku.

Kolejna umowa o współdziałanie podpisana

Szef KAS podpisał drugą umowę w ramach Programu Współdziałania. I choć program ten niesie ze sobą wiele korzyści, to jeszcze przez długi czas nie stanie się instrumentem stosowanym masowo.

Miliony czekają na przewoźników za zwrot urządzeń viaBox

30 września mija termin na złożenie wniosku o zwrot środków z systemu viaTOLL

Europejski system płatności myta już niedługo w Polsce

Krajowa Administracja Skarbowa już dopuściła dwóch operatorów systemu poboru myta EETS. Trwają procedury akredytacyjne, ale nie wiadomo, kiedy KAS je zakończy.

KAS będzie miała nowe zadania

Skarbówka zyska kolejne kompetencje.

Kiedy trzeba sporządzić grupową dokumentację cen transferowych

W Master File wykazywane są informacje odnoszące się do struktury własności w grupie, finansowania dłużnego grupy oraz innych istotnych kwestii, np. posiadanych wartości niematerialnych i prawnych czy działań badawczo-rozwojowych.

Bartosz Merczyński, Marek Neumann: Rozjaśnić tak, aby jeszcze bardziej zamglić

Poglądy szefa Krajowej Administracji Skarbowej dotyczące stosowania ustawy sankcyjnej nie mają waloru podobnego do interpretacji indywidualnych w sprawach podatkowych.

Od dzisiaj skarbówka łatwiej sprawdzi konta bankowe podatników

Od dziś administracja skarbowa ma nowe szersze uprawnienia w zakresie kontroli osób fizycznych, np. kwot zgromadzonych na rachunkach.

Korekta po czasie nie powstrzyma blokady

Już samo podejrzenie nierozliczania i nieodprowadzania należnego VAT daje podstawę do przyjęcia, że istnieje uzasadniona obawa niewykonania zobowiązania podatkowego.

Na Ukrainę jeszcze w tym roku szybciej przez granicę z dokumentem T1 i T2

Ukraina jest technicznie w pełni gotowa do przystąpienia do europejskiej Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej, poinformował Ukrinform.