Trwające od dłuższego czasu perturbacje ekonomiczne dotkliwie ingerują w bieżące funkcjonowanie polskich przedsiębiorców. Sytuacja finansowa części z nich pogorszyła się na tyle, że utracili możliwość terminowego regulowania zobowiązań zaciągniętych w ramach prowadzonego biznesu (kolejnych rat kredytu, rat leasingu operacyjnego, obowiązku zapłaty z tytułu towarów dostarczonych przez kontrahenta, itp.). Powyższe odzwierciedlają statystyki. Wykazują wzrost liczby wszczętych procedur restrukturyzacyjnych, czyli postępowań prowadzonych w oparciu o ustawę Prawo restrukturyzacyjne1, których celem jest uniknięcie upadłości przedsiębiorcy i ustalenie nowych zasad spłaty jego zadłużenia. Zgodnie z danymi Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej2, w 2020 roku takich postępowań było 800, w 2021 odnotowano ich 1888, natomiast w 2022 licznik zatrzymał się dopiero na 2379 postępowaniach. Skoro coraz więcej przedsiębiorców zostaje zmuszonych do skorzystania z postępowań restrukturyzacyjnych, coraz częściej w nowej sytuacji muszą odnaleźć się podmioty w różny sposób z nimi sprzężone, w tym kredytodawcy, kontrahenci, czy klienci przedsiębiorcy zmagającego się z kryzysem. Najczęściej podstawą ich relacji z restrukturyzowanym przedsiębiorcą jest umowa. Często pojawia się wówczas pytanie: czy otwarcie restrukturyzacji wobec kontrahenta ogranicza moje uprawnienie do wypowiedzenia łączącej nas umowy?