Raz wprowadzone do obrotu utwory zaczynają bezpowrotnie uczestniczyć w grze rynkowej. Chociaż prawa autorskie pozostają przy innym podmiocie niż użytkownik utworu, to eksploatacja i dalszy obrót nabytym egzemplarzem jest prawnie dopuszczalny. Czy istnieje jednak możliwość kontroli korzystania z praw autorskich do utworu niezależna od tego, czy użytkownik kupuje egzemplarz od posiadacza praw, otrzymuje możliwość jego pobierania, czy też uzyskuje jedynie czasowy dostęp do danych?

Zezwolenie na dalszy obrót