Agata Surmiak

Na co zwracać uwagę zawierając umowę na oprogramowanie?

Kluczowym aspektem każdej umowy dotyczącej oprogramowania jest określenie jej czasu trwania oraz obszaru geograficznego, na jakim będzie obowiązywać.

Chat GPT a bezpieczeństwo danych

Informacje uzyskane od Chat GPT nie zawsze są prawdziwe. Ta technologia może się mylić. Kto poniesie odpowiedzialność w przypadku błędnych odpowiedzi, które mogą naruszać dobra osobiste osób lub podmiotów, których dotyczą?

Można sprawdzić, kto korzysta z utworu

W dobie cyfryzacji możliwość odsprzedaży, modyfikacji i konwersji utworów daje ich nabywcom szerokie pole do eksploatacji cudzych treści i pozwala na osiąganie zysków na rynku wtórnym. Kontrolę nad wykorzystaniem dzieł zapisanych w formie elektronicznej umożliwia chmura obliczeniowa.

Jakie prawa ma twórca po wniesieniu aportu do spółki?

Gdy aport w formie autorskich praw majątkowych do spółki wniósł tylko jeden ze wspólników, a udziałowców jest kilku, twórca-wspólnik może domagać się zmiany zasad wykorzystania tych praw i zwiększenia jego udziału w zyskach.

Komercyjne prowadzanie giełdy kryptowalut – jakie obowiązki prawne?

Każda instytucja obowiązana, w tym giełda kryptowalut winna posiadać wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a także procedurę anonimowego zgłaszania rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów prawa w tym zakresie. Na instytucjach obowiązanych spoczywa szczególna rola w rozpoznawaniu i blokowaniu nielegalnych transakcji.

Wniesienie autorskich praw majątkowych do spółki – jakie ryzyka?

Przed rozpoczęciem procedury wnoszenia wkładów niepieniężnych należy dokładnie zbadać status prawny aportu, gdyż nieprawidłowe wniesienie praw do spółki, spowoduje bezpośrednią stratę w jej majątku.