Prowadzenie działalności gospodarczej w postaci spółki niejednokrotnie może wiązać się z ryzykiem braku porozumienia na różnych płaszczyznach pomiędzy wspólnikami. Mogą pojawić się także sytuacje, w których to jeden ze wspólników nie wywiązuje się ze swoich obowiązków i tym sposobem utrudnia a nawet zagraża funkcjonowaniu spółki. Istotne jest zatem zabezpieczenie się przed wszelkimi problemami tej natury już na samym początku podjęcia współpracy. Ustawodawca przewidział rozwiązanie, które pozwoli na uniknięcie sytuacji, w której wspólnik utrudniający współpracę lub niewywiązujący się ze swoich obowiązków może zostać usunięty ze spółki za pomocą wewnętrznych decyzji pozostałych wspólników. Mowa tutaj o przymusowym umorzeniu udziałów wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością regulowanym przez kodeks spółek handlowych w art. 199.