Karol Połosak

Przymusowe umorzenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Jeśli jeden ze wspólników utrudnia współpracę lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, może zostać usunięty ze spółki decyzją pozostałych wspólników. Będzie to możliwe tylko wtedy, gdy w umowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością znajdzie się odpowiedni zapis.

Zamknięcie biznesu prowadzonego w formie spółki z o.o.

Zakończenie bytu prawnego spółki może nastąpić na kilka sposobów, w tym poprzez jej rozwiązanie i przeprowadzenie likwidacji. Decyzję o rozwiązaniu spółki podejmują jej wspólnicy w formie odpowiedniej uchwały.

Jak ustalić listę wierzytelności objętych układem w postępowaniu restrukturyzacyjnym o zatwierdzenie układu w okresie pandemii COVID-19

Najprostszym postępowaniem restrukturyzacyjnym przewidzianym przez prawo jest postępowanie o zatwierdzenie układu. W dniu 24 czerwca 2020 roku weszła w życie ustawa z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 („uCOVID”). Ustawa ta zmieniła kształt klasycznego postępowania o zatwierdzenie układu. Bowiem jednym ze skutków uCOVID jest przedłużenie o jeden dzień okresu, za który ustalamy listę wierzytelności objętych układem. W praktyce, może to mieć bardzo istotne znaczenie dla przebiegu postępowania – a nie jest jasne, czy prawodawca zdawał sobie sprawę z tej konsekwencji uCOVID.