Wszczynane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: UOKiK lub Urząd) kontrole coraz częściej mają charakter sektorowy i nie ograniczają się jedynie do kilku podmiotów z danej branży. Zainteresowanie Urzędu mogą wzbudzić zarówno spółki oferujące kryptoinwestycje, osoby nimi zarządzające, jak i promujący je influencerzy. W przypadku reklam produktów inwestycyjnych, zwłaszcza o podwyższonym poziomie ryzyka, np. opartych na zakupie tokenów lub kryptowalut przy modelu biznesowym wskazującym na system typu piramida, nieprawidłowości mogą zostać stwierdzone w kilku obszarach: legalności samej inwestycji, spełnienia wymagań w zakresie reklamy produktów finansowych oraz – w przypadku współpracy z influencerami – prawidłowego oznaczania tych treści. W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa, Prezes UOKiK może zawiadomić prokuraturę.