W ostatnim czasie jest coraz głośniej o zrównoważonym rozwoju oraz o konieczności uwzględniania kryteriów ESG (>patrz ramka) w strategiach biznesowych firm. Przez ostatnie lata zrównoważony rozwój kojarzył się z działaniami marketingowymi i opakowywaniem przedsiębiorstw w zielone slogany, które często okazywały się być pustymi frazesami w zderzeniu z rzeczywistymi działaniami firm. ESG traktowano jak kolejny CSR (z ang. corporate social responsibility – społeczna odpowiedzialność biznesu), modny trend i narzędzie zielonego PR (z ang. public relations - kontakty z otoczeniem). Do czasu. Przełomowym momentem i kołem zamachowym zmian było umieszczenie zrównoważonego rozwoju w centrum strategii na rzecz zrównoważonego finansowania Unii Europejskiej, a następnie w strategii Komisji Europejskiej – Europejski Zielony Ład, wyznaczającej kierunki rozwoju gospodarki, która ma się opierać na działaniach sprzyjających ochronie klimatu i środowiska naturalnego. Te działanie były wyraźnym sygnałem dla promowania zrównoważonych inwestycji. Skąd to wiemy?