Natalia Plaskiewicz

Małe reaktory jądrowe – podstawy prawne i zasady funkcjonowania

Polska ustawa nie zakazuje budowy modułowych reaktorów jądrowych. Jednak by umożliwić realizację takich inwestycji potrzebne są zmiany w przepisach.

Środowisko, społeczeństwo, ład korporacyjny w biznesie

Elementy zrównoważonego rozwoju uwzględnione w strategii firmy mają korzystny wpływ na jej przychody.