fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Historie z KIO: prawidłowe samooczyszczenie w procedurze zamówień publicznych

Adobe Stock
Wykonawcy korzystający z procedury samooczyszczenia muszą nie tylko wykazać podjęte działania organizacyjne, kadrowe czy techniczne w przedsiębiorstwie, ale i również udowodnić, że działania te będą przeciwdziałać powstaniu podobnych uchybień w przyszłości.

Procedura samooczyszczenia (self-cleaning) opisana w art. 24 ust. 8 Prawa zamówień publicznych (p.z.p.) pozwala ubiegać się o zamówienie pomimo wystąpienia okoliczności, które mogłyby być oceniane jako przesłanki wykluczenia. Jakie dowody powinni jednak przedstawić wykonawcy w ramach samooczyszczenia, aby były one skuteczne? W niedawnym wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z 31 lipca 2020 r. (KIO 1248/20) zaznaczono, że wykonawcy zobowiązani są nie tylko wykazać podjęte działania kadrowe, organizacyjne czy techniczne, ale też udowodnić, że działania te będą przeciwdziałać w przyszłości powstaniu podobnych uchybień.

Stan faktyczny

W przedmiotowej sprawie zamawiający, po wyborze najkorzystniejszej oferty, wezwał wykonawcę na podstawie art. 26 ust. 1 p.z.p. do złożenia dokumentów i oświadczeń w celu potwierdzenia braku spełnienia przesłanek wykluczenia. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie przekazał zamawiającemu informacje o rozwiązanych umowach z poprze...

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA