fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Gmina, a nie dyrektor, odpowiada za zapewnienie szkole bezpiecznych i higienicznych warunków - wyrok WSA

Fotorzepa, Magda Starowieyska
Gmina, a nie dyrektor, odpowiada za zapewnienie szkole bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.

Sanepid zobowiązał burmistrza do remontu szkoły. Władze samorządu starały się wykazać, że wszelkie naprawy leżą w gestii dyrektora placówki. Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie dyrektor jest tylko wykonawcą.

Stan techniczny podstawówki nie był najlepszy, skoro sanepid nakazał zapewnić odpowiednie oświetlenie w większości sal lekcyjnych, w jednej zreperować podłogę, a w czterech klasach i na korytarzach załatać ściany. Wymiany wymagały także drzwi do pomieszczeń w starym skrzydle szkoły przeznaczonym dla młodszych uczniów i w pięciu salach w nowym skrzydle. W opłakanym stanie była sala gimnastyczna, łącznik i sanitariaty.

Samorząd jednak odwołał się od decyzji, powołując na art. 68 prawa oświatowego, z którego wynika obowiązek dyrektora szkoły zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych w szkole. Przytoczył także § 2 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, zgodnie z którym to dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu.

Czytaj także:

Wojewódzki Sąd Administracyjny przyznał rację sanepidowi. Podstawę nałożonych na gminę obowiązków stanowi art. 10 prawa oświatowego. Zgodnie z nim to organ prowadzący szkołę odpowiada za jej działalność. Musi zapewnić warunki działania szkoły – bezpieczeństwo podczas nauki, wychowania i opieki.

Sąd przytoczył także art. 7 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym do zadań własnych gminy należy utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Prowadzenie szkół podstawowych jest obowiązkowym zadaniem własnym gminy. Dlatego to samorząd musi zapewnić konieczne środki finansowe na prowadzenie szkół.

Szkoła nie jest zatem niezależnym podmiotem. Może wykonywać powierzone jej zadania, gdy organ prowadzący wyposaży ją w niezbędne do tego środki. Bez znaczenia jest, że jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką, zarządzaną przez dyrektora. Dyrektor takiej placówki jest tylko wykonawcą obowiązków nałożonych na gminę, z czego jest przez nią rozliczany.

Sygnatura akt: II SA/Ol 168/19

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA