fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nie każdy wyrok karny wiąże sąd cywilny - orzecznictwo SN

Adobe Stock
Skazanie za przestępstwo umyślne wyłącza, w świetle art. 11 k.p.c., możliwość ustalenia przez sąd w sprawie cywilnej braku umyślności działania sprawcy, skazanie za przestępstwo nieumyślne nie wyłącza zaś ustalenia, że sprawca działał umyślnie.

Postępowania toczące się przed sądem cywilnym niejednokrotnie krzyżują się z procesem karnym. Naczelna zasada dotycząca interakcji pomiędzy nimi zawarta jest w art. 11 k.p.c. Zgodnie z nią ustalenia wydanego w postępowaniu karnym prawomocnego wyroku skazującego co do popełnienia przestępstwa wiążą sąd w postępowaniu cywilnym. W drugim zdaniu tego artykułu ustawodawca dopowiedział, że osoba, która nie była oskarżona, może powoływać się w postępowaniu cywilnym na wszelkie okoliczności wyłączające lub ograniczające jej odpowiedzialność cywilną. W postępowaniu cywilnym pozwany nie może zatem bronić się zarzutem, że nie popełnił przestępstwa, za które wcześniej został skazany prawomocnym wyrokiem wydanym w postępowaniu karnym, ani też że przestępstwem tym nie wyrządził szkody. Art. 11 k.p.c. statuuje zatem zasadę związania ustaleniami wyroku karnego ze skutkami erga omnes, co oznacza, że nikt nie może wykazywać, że wyrok skazujący, jako wadliwy, nie wiąże w zakresie swoich ustaleń....

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA