Rafał Krawczyk

Rafał Krawczyk

Czy przyjacielskie stosunki uzasadnią odmowę zeznań w sądzie pracy?

Wezwany jako świadek w sprawie nie może odmówić stawienia się w sądzie czy składania zeznań powołując się na przyjacielskie stosunki z osobą, z którą firma się sądzi. W przeciwnym razie grozi mu grzywna a nawet areszt.

Rafał Krawczyk: Akta sądowe w aplikacji? Nie czy, tylko kiedy

Ekspres z nowoczesnymi rozwiązaniami się rozpędził i dziś przedmiotem rozważań jest zakres i szybkość wprowadzania sztucznej inteligencji w niemal każdej dziedzinie życia. Tymczasem sądy w 2024 r. jawią się niczym skansen pokazujący, jak funkcjonował świat w dawnych czasach.

Błędne wskazanie pozwanego to przegrana sprawa

Jeżeli pracownik wskaże nieprawidłowy podmiot jako pozwanego pracodawcę i nie skoryguje tej omyłki po pouczeniu sądu, pracodawca może liczyć na wygraną bez badania zarzutów.

Podstawą powództwa nie mogą być tylko zasady współżycia społecznego

Formułowanie roszczenia w oparciu o zarzut naruszenia zasad współżycia społecznego samo w sobie jest niedopuszczalne. Wnoszący taki pozew pracownik czy pracodawca skazują się na przegraną.

Kto łamie zasady współżycia społecznego, nie może się na nie powoływać

Pracownikowi, który został zwolniony z powodu nagannych zachowań łamiących zasady współżycia społecznego, co do zasady nie uda się skutecznie powołać w sądzie na naruszanie tych zasad przez pracodawcę.

Dużo pytań o zmiany w procesach pracowniczych

Przepisy określające zasady procedowania przed sądami pracy zmieniły się trzykrotnie od lipca. Obszerne nowelizacje w procesach pracowniczych obejmują kilka kontrowersyjnych rozwiązań i zawierają sporo niespójnych regulacji pisanych na przysłowiowym kolanie.

Brak szkody firmy nie przesądza o niezasadności odszkodowania od nielojalnego pracownika

Gdy pracownik rozwiąże umowę o pracę bez wypowiedzenia, powołując się na nieprawdziwe zarzuty, pracodawca może żądać od niego odszkodowania. Nawet jeśli nie poniósł żadnej szkody.

Rafał Krawczyk: Teoretyczne podejście potrafi skrzywdzić strony

Potrzebna jest pilna interwencja ustawodawcy w postaci mądrego i rozważnego uregulowania procedury składania wniosków o wyłączenie sędziego.

Przymykanie oczu przez szefa nie uchroni przed zwolnieniem

To, że przełożony toleruje naganne zachowania pracownika nie oznacza, że nie może podjąć decyzji o rozwiązaniu z nim umowy o pracę, wskazując je jako przyczynę.