Rafał Krawczyk

Kierownik czasem dostanie pensję za nadgodziny

Osoba szefująca zespołem pracowników nie ma prawa do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, chyba że to pracodawca narzuca jej wadliwą organizację pracy lub powierza zbyt dużą liczbę zadań.

Brak faktycznej gotowości do pracy wyklucza prawo do wynagrodzenia

Jednorazowe zgłoszenie pracodawcy gotowości do podjęcia pracy może świadczyć o tym, że pracownik tak naprawdę nie chciał jej podjąć. Może to przesądzić o niezasadności jego roszczenia.

Nagrywanie z ukrycia pozbawi możliwości powrotu na etat

Rejestrowanie rozmów ze współpracownikami bez ich wiedzy może stanowić przeszkodę do przywrócenia zwolnionego pracownika, nawet jeśli pracodawca złamał przepisy o rozwiązywaniu umów o pracę.

Wspólnicy mogą ograniczyć pensję członka zarządu

Organ albo osoba powołana do zawarcia umowy z członkiem zarządu spółki może swobodnie ustalić zasady jego wynagradzania, jeśli wspólnicy nie podjęli uchwały określającej zasady wynagradzania zarządu.

Rafał Krawczyk: Niejawne posiedzenia wcale nie tak częste i łatwe...

... bo to przewodniczący, a nie strony czy pełnomocnik decyduje o formie rozprawy.

Aby odzyskać stratę materialną, trzeba przestrzegać procedur

Przy rozstrzyganiu sporów o odpowiedzialność materialną za mienie powierzone kluczowa jest przede wszystkim prawidłowość jego powierzenia i fakt, że pracownik miał obowiązek sprawować nad nim pieczę, nawet jeśli nie zadeklarował tego na piśmie.

Portal informacyjny sądów za chwilę zastąpi papier

Wszystkie sądy powinny natychmiast wprowadzać do portalu pełną treść pism i orzeczeń sądowych. W wielu wciąż to szwankuje.

Na pracy zdalnej nie wolno popijać alkoholu. Czy pracodawca może to skontrolować?

Wykonywanie obowiązków poza siedzibą firmy nie wyklucza kontroli trzeźwości pracownika, co do którego istnieją podejrzenia pracy pod wpływem alkoholu. Utrudnia jednak możliwość wykrycia stanu zatrudnionego i jego udowodnienie.

Czy pracownik może żądać usunięcia niektórych dokumentów z akt osobowych?

Przechowywanie w aktach osobowych pracownika notatek nieprawdziwych, szkalujących go lub niezwiązanych z jego zatrudnieniem, jest nielegalne i narusza jego dobra osobiste.

Rafał Krawczyk: Zamiast zwalczać elektroniczne doręczenia, lepiej je poprawić

Trudno sobie wyobrazić sobie adwokata czy radcę, który nie sprawdza choć raz dziennie e-poczty.