Rafał Krawczyk

Szef może odwołać zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy

Nawet gdy pracodawca zwolni etatowca z obowiązków w okresie wypowiedzenia, zapominając udzielić mu urlopu, nie blokuje mu to drogi do zmiany decyzji i przymusowego wysłania pracownika na wypoczynek.

Tylko zamiar powrotu zapewni wynagrodzenie za okres bez pracy

Jeżeli bezprawnie zwolniony pracownik nie wyrazi woli powrotu do pracy po uzyskaniu wyroku przywracającego go na etat, nie ma prawa do poborów za czas pozostawania bez zatrudnienia.

Środki socjalne wydane na zły cel firma musi zwrócić

Związek zawodowy może pozwać pracodawcę, aby ponownie wpłacił odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, jeśli pierwotnie przelane wydał niezgodnie z ustawą. Nawet gdy nie naruszył regulaminu funduszu.

Nieobecność pracownika nie zablokuje procesu

W razie braku wiedzy o aktualnym miejscu pobytu pozwanego w sprawie z zakresu prawa pracy pracodawca powinien wnioskować o ustanowienie kuratora. Inaczej postępowanie może zostać uznane za nieważne.

Samowolny urlop nie zawsze przesądza o zasadności dyscyplinarki

Jeżeli pracodawca zwykle akceptuje wszystkie wnioski urlopowe, a stawia sprzeciw tylko wtedy, gdy nie chce się zgodzić na wolne, nie ma podstaw, aby rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym z pracownikiem, który zaczął wypoczynek bez wyraźnego zaakceptowania jego wniosku.

Zatrudnienie obywatela Ukrainy: jedna umowa w dwóch wersjach

Zatrudniając obywatela Ukrainy na terenie Polski można poprzestać na sporządzeniu umowy o pracę w języku ukraińskim tylko na jego wyraźny wniosek. W innym przypadku konieczna jest także wersja polska.

Etat w urzędzie dla niewielu obywateli Ukrainy

Zasady zatrudniania Ukraińców w jednostkach samorządu terytorialnego nie są tak liberalne, jak w przypadku pracowników zatrudnianych u prywatnych pracodawców.

Pracodawcy trudno odzyskać nadpłaconą pensję

Gdy przez omyłkę służb księgowych na koncie pracownika znajdzie się zbyt wysoka kwota, zwykle na zwrot nadpłaty trzeba uzyskać zgodę zatrudnionego. Bywa jednak, że jej odzyskanie jest niemożliwe.

Termin nie zacznie biec bez pisma o rozwiązaniu umowy o pracę

Samo poinformowanie pracownika, że pracodawca zdecydował o rozwiązaniu z nim umowy o pracę, bez złożenia mu pisemnego oświadczenia w tej sprawie, nie rozpoczyna biegu terminu do złożenia pozwu.

Pracodawca nie odpowie za każdy wypadek na firmowej imprezie

Jeżeli wyjazd integracyjny jest dobrowolny, a jego celem jest wyłącznie rekreacja, zwykle nie może zostać uznany za podróż służbową. Wówczas nieszczęśliwe zdarzenie nie będzie wypadkiem przy pracy.