fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

W kancelariach

Precedensowy wyrok: sąd oddala powództwo w sprawie tzw. zielonych certyfikatów

Adobe Stock
Sąd Apelacyjny w Gdańsku prawomocnie oddalił powództwo Energi-Obrót S.A. przeciwko producentowi energetyki wiatrowej, „EW Czyżewo” Sp. z o.o. dotyczący m.in. ustalenia nieważności zawartych umów oraz zasądzonych wcześniej kar umownych.

Sprawa jest elementem sporu związanego z zakwestionowaniem przez Energę –Obrót ważności kilkudziesięciu wieloletnich umów dotyczących sprzedaży tzw. zielonych certyfikatów zawartych w latach 2007-2013. Energa-Obrót przez wiele lat wykonywała te umowy, jednak wobec zmieniającej się sytuacji na rynku uznała je za niekorzystne i zakwestionowała ich ważność, powołując się na rzekomą konieczność stosowania przy ich zawieraniu przepisów prawa zamówień publicznych. Najpierw Sąd Okręgowy, a następnie Sąd Apelacyjny w Gdańsku nie zgodziły się z argumentacją zaprezentowaną przez Energę-Obrót, oddalając w konsekwencji powództwo oraz zasądzając na rzecz EW Czyżewo sp. z o.o. kary umowne wraz z odsetkami.

„Z satysfakcją przyjęliśmy to rozstrzygniecie. Wyrok Sądu Apelacyjnego, korzystny dla naszego klienta, jest bardzo istotny dla praktyki obrotu, a przy tym zapadł w sprawie, która wymagała od Sądu, stron i ich pełnomocników wnikliwej znajomości skomplikowanych zagadnień prawa cywilnego, ale również prawa zamówień publicznych, w tym także europejskiego. Połączenie pracy zespołów procesowego, prawa zamówień publicznych oraz prawa energetycznego po raz kolejny przyniosło znakomity rezultat", powiedział Michał Jochemczak, partner z Zespołu Sporów Sądowych i Arbitrażowych (kierujący Praktyką Arbitrażu w warszawskim biurze kancelarii Dentons).

Co warte podkreślenia, w ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd Apelacyjny w Gdańsku zwrócił uwagę na „wybitne przygotowanie" pełnomocników stron w prowadzenie sprawy.

W skład zespołu Dentons powołanego do pracy przy tym precedensowym projekcie, obok Michała Jochemczaka, wchodzili Tomasz Sychowicz oraz Agnieszka Wojciechowska.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA